CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zondag 6 mei 2012

Snoeitechnieken voor Fagus sylvatica

Belangrijk om weten: bij terugsnoeien van takken is het belangrijk om minstens één zichtbare knop te laten staan omdat anders de kans erin zit dat de ganse tak afsterft !

Terug knijpen


Begin mei is het moment waarop bij de beuk nieuwe scheuten rijkelijk aanwezig zijn op de boom.


Wanneer we niets aan deze sterke uitlopers doen, zal een verzwakking optreden van de andere knoppen en kunnen we nooit tot een fijne vertakking komen.Op bovenstaande foto zijn de sterke (a), de minder sterke (b) en de zwakke knoppen (c) aangeduid.
De sterkere knoppen zullen moeten terug geknepen worden om de zwakkere (b) te versterken. Door deze ingreep zullen de zwakke knoppen (c) de kans krijgen nieuwe scheuten te vormen. Bij niet knijpen van de sterke knoppen zouden de zwakke enkel een blad produceren.

Het knijpen heeft ook als gevolg dat na een paar weken nieuwe knoppen te voorschijn komen die anders slapend gebleven waren. Omdat bij de beuk niet alle knoppen zich op hetzelfde moment openen moet bovenvermelde handeling een tweetal keer herhaald worden. 

Het terug knijpen van de lentegroei heeft als voordeel dat de bladeren en de internodiën op termijn gaan verkleinen wat een gezonde en krachtige bonsai als resultaat heeft.

Ontbladeren

Beuken kunnen een dicht bladerdek vormen dat voor taksterfte zorgt binnen in de boom. Nieuwe knoppen krijgen door gebrek aan licht geen kans om de afgestorven takken te vervangen.

Om dit te voorkomen kunnen we de boom gedeeltelijk ontbladeren. Volledige ontbladering is af te raden omdat sommige bomen hierop slecht reageren.
 Voor ontbladeren
 Na ontbladeren

Verwijder altijd de bladeren van de binnenkant van een tak en behoud het grootste deel van de bladeren aan de uiteinden van elke scheut. Dit stimuleert de knoppen binnenin zich uit te breiden en deze aan de uiteinden af te remmen.
Gedeeltelijke ontbladering geeft een tweede groeistoot aan de boom. Knijp zoals hierboven reeds eerder beschreven werd.Virtueel beeld nieuwe groei

Wintersnoei

In de winter of vroege voorjaar kunnen beuken terug gesnoeid worden om alzo optimaal te profiteren van het terug knijpen in het vorige voorjaar.


Foto 1 geeft het resultaat van het knijpen en ontbladeren.
Foto 2 geeft het snoeiresultaat, kort bij de stam om de tapsheid van
de boom te accentueren (er kan zelfs terug gesnoeid worden tot op
één knop).

Foto's: © Bonsai4me1 opmerking:

  1. Ik heb een vraag, ik heb onlangs
    Fagus sylvatica aangeschaft uit het tuincentrum, wanneer hoe en waar snoei ik de stam om een begin te maken

    BeantwoordenVerwijderen