CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 13 juni 2012

Nooit geziene techniek: deel 3

Dit artikel is een vervolg op het eerste deel waarin deze merkwaardige techniek beschreven werd.
Net zoals het eerste deel is dit een vertaling van het artikel op Peter Tea's blog.

Peter Tea schrijft het volgende:
In april controleerde ik de boom opnieuw en zoals verwacht (gehoopt ?) waren alle naalden uitgelopen. Vervolgens gingen we een stap verder om te kijken wat de boom nog meer aan kon. We hadden nu ondervonden dat het verwijderen van alle naalden de boom niet doodt zolang de eindknop intact bleef. Een ander doel nl. de lengte van de naalden terug dringen tot minder dan 5 cm, was echter niet bereikt.
Nu we wisten dat volledige naaldsnoei 'onschadelijk' was voor de boom pakten we het probleem van de naaldlengte aan. We bedachten volgende mogelijkheden:
Mogelijkheid 1: alle naalden verwijderen en de boom verpotten.
Mogelijkheid 2: alle naalden verwijderen en de boom bedraden.
Mogelijkheid 3: alle naalden verwijderen en verwijderen van de eindknoppen.
Dat de drie opties de boom enorm zouden verzwakken stond buiten kijf en na grondig overleg van de te verwachten voor- en nadelen werd gekozen voor mogelijkheid 2.
De boom nadat alle naalden, zelfs deze in de zwakke delen, verwijderd werden. 


Close up van de eindknoppen en de verwijderde naalden. Merk op dat de rechtop
staande knoppen, die het meest zonlicht vangen, het sterkst zijn. Er werd aan
gedacht ook deze knoppen te verwijderen.


De boom na het bedraden.


Merk op dat alle knoppen naar boven wijzen. Het plooien van de tak bepaalt hoe
sterk de knop zal groeien. Naar beneden geplooid betekent zwakke groei, naar
boven sterke groei.

Het doel van deze ingreep
Bij het verwijderen van de naalden merkte ik op dat de boom vele nieuwe knoppen binnenin had gevormd. Tijdens het bedraden moest ik er zelfs wegsnoeien omdat er teveel waren. Wat zou dit betekenen ? Het eerste wat me te binnen schoot was het feit dat het binnenste deel van de boom, nu er geen naalden meer waren, veel meer licht kreeg. Mr. Tanaka ontkrachtte noch bevestigde mijn theorie.


Geen conclusie maar wel interessant
Ik nam me voor tot het einde van de herfst het volgende te observeren:
1. lengte van kaarsen en naalden;
2. veranderingen in de kracht van de nieuwe knoppen; 
3. toename ontwikkeling binnenste knoppen.


Eerst zullen we zien of uit de overgelaten knoppen nieuwe naalden zullen groeien. Eens oktober-november kunnen we dan zien of de naalden daadwerkelijk verkleind zijn. 


Belang
De bedoeling van dit experiment is na te gaan hoeveel stress de boom aan kan en alzo een beter inzicht te krijgen in deze soort. Zo kunnen we misschien betere technieken ontdekken want wie niets onderneemt kan ook niets verkeerd doen.


Wordt vervolgd ...


Bron en foto's: © Peter TeaGeen opmerkingen:

Een reactie posten