CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zaterdag 18 augustus 2012

Zomeronderhoud drietand esdoorn


Op de foto merk je een lange scheut die onderaan de stam sterk is gegroeid. Normaal, wanneer je deze tak vrij laat doorgroeien zou deze dikker worden. In dit geval echter worden de internodiën langer en zullen de bladeren groter worden.

Het algemene beeld van de boom laat je zien dat deze sinds het uitlopen in april flink wat bladgroei ontwikkeld heeft.
Eerst wordt de algemene gezondheid van de boom onderzocht. Deze zal bepalen welke ingrepen en technieken zullen toegepast worden. Mochten er met de boom problemen ontdekt worden zouden we afwijken van de normale ingrepen en teruggrijpen naar technieken om herstel te bevorderen.
Gezien de krachtige groei over gans de boom mag gesteld worden dat hij zich in een goede conditie bevindt.

Hier zie je een voorbeeld van een gezonde, maar langzamer groeiende tak. De internodiën zijn kort  maar als je de tak uitstrekt zie dat de bladeren naar buiten toe steeds groter worden.

Eerste werk op dit ogenblik


Het eerste werk zal zijn: 

  • de boom ontbladeren;
  • verwijderen van de takken die niet nodig zijn;
  • snoeien van te lange en te sterke takken.
Vervolgens wordt de boom bedraad om ruimte te creëren en zo voor een betere takontwikkeling te zorgen.
Tot slot zullen een aantal extra bochten aangelegd worden wat het totaalbeeld ten goede zal komen.

Overzicht van de ingrepen. Een voorbeeld van een andere krachtige tak die in het verleden verder mocht uitgroeien om sterker te worden.

Dezelfde tak gesnoeid en ontbladerd. De tak werd terug gesnoeid tot een set van nieuwe knoppen. Dit zorgt ervoor dat nieuwe knoppen op de scheuten groeien wat voor meer en fijnere vertakking zorgt.

Close up van dezelfde tak. Als je goed kijkt is gans de tak, zowel het oude als nieuwe deel, bezet met nieuwe knoppen.
Je kunt je nu de vraag stellen waarom de tak niet verder terug gesnoeid wordt om nog meer naar binnen toe meer vertakkingen te krijgen.
Vele takken van de boom bereikten in dit ontwerp reeds de gewenste lengte. Snijd je nu de tak op de foto verder terug zal er inderdaad nieuwe groei binnenin ontstaan. Het nadeel is echter dat de nieuwe groei zich volledig in de schaduw zal moeten ontwikkelen wat zal leiden tot verzwakking en misschien zelfs afsterven van de tak.

Een voorbeeld van een zwakkere tak. De internodiën zijn kort. De bladeren dienen verwijderd en de scheuten terug gesnoeid.

Dezelfde tak terug gesnoeid tot aan een stel nieuwe knoppen.

Takken als deze vinden we in het zwakke deel van de boom. Uit de knoppen groeide slechts een bundeltje bladeren.

De bladeren werden afgesneden. Dit is een voorbeeld van het dwingen van nieuwe groei in een bepaald gebied van de boom. Laat je deze bladeren zo, dan blijven ze onveranderd tot het einde van het groeiseizoen. Door ze weg te knippen dwingen we ze tot nieuwe groei met de hoop dat ze niet in een bundel maar langgerekt zullen uitschieten.
Het moeilijke deel van deze ingreep is bepalen tot waar je kunt gaan. Plaats ik met andere woorden de boom onder positieve of negatieve stress ? Omdat de boom in een zeer goede conditie is en de bladeren onderaan groeien werd de ingreep toch gedaan. Was het deel van de boom te zwak geweest dan zou er niets ondernomen zijn.

Snoeien en ontbladeren doe je niet ondoordacht. Stel dat dit een tak van een boom is die dikker moet worden. Snoeien is het laatste waar we aan denken. Het is de bedoeling dat deze tak vrij kan door groeien om zo dikker te worden. Volgende techniek zal de tak agressiever doen groeien.

Alle loof aan de tak wordt, met uitzondering van het bovenste, verwijderd. Hierdoor zal de tak sneller doorgroeien. Door het verwijderen van voedsel concurrenten op de tak gaat alle voeding en energie naar de top.

Dit deel van de boom heeft een langere tak nodig.

Omdat de takken in dit gebied uitgebreid moeten worden, is er gekozen om twee internodiën te behouden. MAAR!

Omdat de scheut te lang is, blijft er geen andere keus dan terug te snoeien tot één. Als het paar knoppen groeit en langwerpiger worden, groeien er hopelijk een paar kortere internodiën die dan meer bruikbaar zullen zijn.

Hier een voorbeeld van een internode die kort en bruikbaar is. In dit geval zijn er twee knoppen behouden i.p.v. één om de tapsheid van de tak te bevorderen en een betere vertakking te krijgen. Bij een boom die groeit in de vrije natuur worden de internodiën korter en dunner naarmate ze verder van de stam staan. De tak van deze bonsai wordt te dik. Daarom deze ingreep. Nogmaals: "Snoeien is denken".

Een voorbeeld van een lange internode die uit de knop groeit. Snoei je terug tot de volgende knop dan zou deze nog te lang zijn.

De scheut is teruggebracht tot een stomp. Dit zorgt ervoor dat de kiem nieuwe bladeren gaat aanmaken met hopelijk de gewenste lengte. Oppassen ! Wanneer de nieuwe bladeren zullen verschijnen gaat de oorspronkelijke kiem opzwellen. Daarom mag je deze techniek maar één keer uitvoeren. Er gaan anders knobbels ontstaan die niet meer weg te werken zijn tenzij de hele tak verwijderd wordt.

Op deze foto merk je het ontstaan van conus op één van de takken. De tak is te lang en mist elke vorm van tapsheid. In het verleden werd het takeinde (wazige deel op de foto) terug gesnoeid en twee nieuwe knoppen zijn ontstaan. De tak was in het voorjaar niet sterk genoeg maar is nu wel klaar om gesnoeid te worden.

Dezelfde tak na het snoeien. Zodra de gepaste internodiën verschijnen kun je weer verder.

De boom na de ontbladering. Vooral de bladeren aan de buitenkant van de boom werden verwijderd, zodat deze binnenin de boom nu meer licht vangen en sterker kunnen worden. De binnenste takken zullen in de toekomst gebruikt worden om de boom een nog compactere vorm te geven. 
De lange tak aan de rechterkant is deze die we proberen te verdikken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten