CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zaterdag 29 september 2012

Hout verharder tegen rotten


Fuchsia bijvoorbeeld is door zijn zacht hout zeer gevoelig aan verrotting. Zo ook deze bonsai wiens shari en sommige wortels aangetast zijn. Indien er niets ondernomen wordt zou de boom nog een tweetal jaren leven alvorens de stam zou breken.


Na een eerste inspectie is het niet zo eenvoudig vast te stellen welke delen nog leven en welke reeds afgestorven zijn. Het is een secuur werkje dat met de nodige voorzichtigheid en geduld aangepakt moet worden.


Met behulp van een Dremel met draadborstel worden de buitenste lagen van het zachte hout verwijderd. Dit gebeurt zonder druk op de Dremel uit te oefenen.


Het resultaat van het holle deel. Merk op dat de draad van de nerven gevolgd werd om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te bekomen.


Na nader onderzoek blijkt dat een deel van de stam boven de holte ook is  aangetast. De bast, hoe mooi ook, dient verwijderd te worden. Doe je dit niet dan gaat het rottingsproces onder de stam verder en zal de boom op termijn sterven.


De stam nadat de bast verwijderd is.


De stam nadat de aangetaste delen verwijderd zijn. Dit gebeurt op dezelfde manier als hierboven reeds vermeld. Merk de groene, onrijpe schors op de onderste helft van de stam: een levende ader.


Het bovenste deel van de romp bleek na het werk helemaal dood te zijn. Het onderste deel daarentegen, inclusief de wortels, blaakt van gezondheid.


Met een watten staafje wordt het opgekuiste gebied voorzien van hout verharder. Dit product is totaal onschadelijk voor de boom en wordt langzaam 'opgezogen', dit in tegenstelling tot jin-product. Om kleine gebieden als deze te behandelen wordt geen borstel gebruikt omdat deze na het opdrogen onbruikbaar wordt.


Er worden verschillende lagen hout verharder aangebracht totdat het hout glanst en het product niet meer opgenomen  wordt. Vervolgens laat men alles opdrogen (12 tot 14 uur).
Het is aan te raden om de bodem en het niet te behandelen deel van de plant tegen het product te beschermen alhoewel het helemaal niet schadelijk is voor de boom. Maar je weet nooit.


Vierentwintig uur nadat het product aangebracht werd. De hout verharder is uitgehard en het behandelde hout geplastificeerd. Hierdoor is de stam ondoordringbaar geworden voor vocht, lucht en water en is het rottingsproces stopgezet. De glans verdwijnt na een paar maanden maar als je onmiddellijk resultaat wenst kun je deze voorzichtig met een stalen borsteltje verwijderen.


De stam na het verwijderen van de glans.


Rugzijde van de stam.donderdag 27 september 2012

Tony Remmington: vakmanschap is meesterschap

Tony Remmingtons bonsai potten mogen gerust tot het betere werk gerekend worden. Onderstaande video's laten het ontstaan van een paar juweeltjes zien.


Meer werk van Tony Remmington: Tony Remmington Studio


woensdag 26 september 2012

Voorbereiden pot voor verpotting

Werken met clips


Om de waterafvoer te garanderen dienen we eerst de drainagegaten te voorzien van gaas. Deze wordt gefixeerd met behulp van clipjes. Je kunt kiezen uit verschillende vormen maar de eenvoudigste lijken me de 'z'-clipjes. 

Het proces is zeer eenvoudig. Je knipt een stuk draad die in lengte vier maal langer is dan de diameter van het drainagegat. Buig met behulp van een tang de draad in de vorm van een 'z'. Plooi vervolgens de uiteinden naar beneden en stop deze in het drainagegaatje. Pas desnoods het clipje aan.


Pot met één drainagegat

Voor potten met één drainagegat maken we naast de z-clip ook gebruik van het 'kleine mannetje'-clipje. Dit wordt onder aan de pot bevestigd en dient om de draden die onze bonsai zullen vast houden te verankeren. Het clipje wordt zo genoemd omdat het de vorm heeft van een mannetje.Pot met twee drainagegaten

Voor potten met twee drainagegaten zorgen we ervoor dat de draden aan de binnenzijde van de gaten geplaatst worden. Dit zorgt er niet alleen voor dat we in lengte minder draad nodig hebben maar wat belangrijker is, het voorkomt het schuiven van het aangebrachte gaas.Pot met drie drainagegaten

Het voorbereidingsproces is vergelijkbaar met het vorige. Het verschil: één gat krijgt twee draden, de overige twee één.Pot met vier drainagegaten

Meestal gaat het om vierhoekige potten met een gat in elke hoek en één in het midden. De draden worden zo aangebracht dat ze de twee gaten over de breedte van de pot met elkaar verbinden. Plaats van de draden in de gaten: zo kort mogelijk bij het middelpunt van de pot om het schuiven van het gaas tegen te gaan.
dinsdag 25 september 2012

Tony Tickle: creatie van een jinTony Tickle laat met deze nieuwe video zien dat je met eenvoudig materiaal tot een prachtig resultaat kunt komen.


woensdag 19 september 2012

Drietand esdoorns onder de loupe


De besproken voorbeelden hebben allen een dikke stam ontwikkeld zodat het tijd wordt om ons te concentreren op de fijnere vertakkingen. Peter Tea neemt ons mee op weg om orde op zaken te stellen in een wirwar van takken.

De drietand esdoorn

Omdat in de China de bomen inheems zijn komen ze heel vaak als bonsai voor. Ze groeien snel, wonden genezen vlug, knoppen ontwikkelen zich gemakkelijk, kortom het zijn 'gemakkelijke' jongens om mee aan de slag te gaan. Naar mate de boom ouder wordt ontwikkelt de soort stevige stammen en takken en verhult de boom zijn kleur: van oranje naar grijs. Ook in Japan is het één van de meest gebruikte soorten voor bonsai.

De gespierde stam

Groeikarakteristieken


De drietand esdoorns vertonen een overstaande knopgroei op één knooppunt. De tweede knop roteert ± 90° ten overstaande van de eerste, de derde neemt opnieuw de positie in zoals de eerste, enz. ... De ruimte tussen de knoppen (internodium) zal nooit nieuwe takgroei krijgen en daarom spreken we van een boom met kleine (korte) internodiën.


Close-up na de blad verwijdering. In de zomer worden de bladeren gesnoeid en niet uit getrokken. Zo kun je de kleine kiem in de bladoksel beschadigen. Je merkt de kiem goed op op deze foto. Het nieuwe blad dat hieruit zal te voorschijn komen zal kleiner zijn dan het oorspronkelijke. In dit stadium van ontwikkeling is dit van minder belang maar bij meer verfijnde bomen is deze techniek onmisbaar.


Dit kan er gebeuren wanneer de bladeren verwijderd worden door te trekken. De knop is verdwenen. Hier zal geen tak meer groeien. Dat is trouwens ook de reden waarom op sommige oude takken geen nieuwe groei meer is: alleen het knooppunt is achter gebleven.

Voorbeeld 1

De opdracht die Peter Tea voor deze boom kreeg:
  • ontbladeren;
  • verwijderen van de draad en overbodig takken.
Bij loofbomen wordt aluminium draad verkozen boven koper draad. Aluminium is zachter en meer flexiebel dan koper. Tegenover koper moet er dan ook dikkere draad gebruikt worden. De gebruikte draad dient bijna even dik te zijn als de te buigen tak.


Deze tak is ongeveer 2 mm dik. Er wordt dus gebruik gemaakt van een draaddikte van 2 mm. De draad wordt rond de knoppen gelegd en niet erover. De druk van de draad zou bij het dikker worden van de knop deze laatste kunnen kwetsen en afsterven.


Eén van de eerste bomen waaraan gewerkt wordt. De wortels zitten stevig rond de rots en de tijd is gekomen om de fijne vertakkingen onder handen te nemen.


De boom na het ontbladeren.


Een knobbel met een explosie van takken is niet wenselijk voor om het even welke boom.  Dit geeft een verwilderd uiterlijk en komt het algemene uitzicht en gezondheid van de boom niet ten goede. Je kunt snoeien tot je twee takken over houdt. Peter beslist om de ganse knobbel te verwijderen en een naburige tak te behouden.


Beeld van de verwijderde knobbel. De knobbel is verwijderd tot aan het volgende knooppunt. De hoop is nu gevestigd op het knooppunt waaruit een nieuwe knop en tak zich zullen ontwikkelen. De wonde wordt met wondpasta gedicht.


Een ander voorbeeld van verwijderde takken. Het snoeien gebeurde al eerder maar je merkt dat uit het knooppunt twee nieuwe takken groeien.


Hier werd de naar omhoog groeiende tak verwijderd en deze die naar beneden groeide behouden. Eens de wond genezen krijgt deze tak een interessante beweging.

Meestal gaat Peter anders te werk. Hij snoeit de takken die naar beneden wijzen. De takken die naar boven reiken worden met behulp van bedrading naar beneden gebogen. Dit brengt een meer natuurlijke beweging in de boom.

Het moeilijke bij dit werk is de selectie van de takken. Welke dien je te verwijderen en welke worden behouden ? Tijdens het snoeien stel je je best de volgende vragen:
  • Is de dikte van de tak in verhouding met de rest van de boom ?
  • Groeien er meerdere takken uit éénzelfde punt ?
  • Is het inernodium in verhouding (niet te lang, niet te kort)?
  • Hoe zit het met de tapsheid van de tak ?


De boom na het snoeien en het aanbrengen van de nieuwe bedrading. Omdat de tak rechts onder nog verder diende uit te groeien werd deze niet gesnoeid noch bedraad. Op dit ogenblik oogt de boom niet aantrekkelijk. Het belangrijkste is nu dat de eerste stap naar een fijnere ontwikkeling gezet is.

Voorbeeld 2
De onderste takken dienen nog dikker te worden en ook de top moet zich nog verder ontwikkelen.

Voorbeeld 3


Even dit: bij een rotsbeplanting zorg je er best voor dat de rots uit zeer hard gesteente bestaat. Eens de wortels aan de steen vast zitten oefenen ze een zeer hoge druk uit op de steen. Is de rots te zacht dan zal deze barsten of er zullen stukken afbreken.Deze boom heeft een interessant probleem: aan de linker zijde van de stam zit een forse knobbel. Onderaan groeit een vrij stevige tak recht naar omhoog. Deze is bovendien door het jaren lange contact met de knobbel aan deze laatste vastgegroeid.


Alles werd verwijderd. Het over gebleven litteken (2 cm groot) zal snel dicht groeien.


Het voorlopige resultaat. Het lege gebied (midden links) zal op termijn met behulp van de enttechniek weggewerkt worden.

Voorbeeld 4

Het doel


Deze foto toont een min of meer afgewerkte boom. Meester Tanaka, Peters leermeester, vertelt dat de stamopbouw van deze boom twintig jaar in beslag heeft genomen. Het ontwikkelen van de fijne takkenstructuur nog eens zo lang. Zijn grootvader ontwikkelde de stam en zijn vader de kruin. 
Meteen voegde hij eraan toe dat het heden ten dage niet meer zo lang duurt om tot hetzelfde resultaat te komen. Door de gepaste zorg aan de boom te besteden (het toepassen van de juiste technieken) kun je nu hetzelfde resultaat bekomen in vijftien jaar tijd.


Interessant en toch vreemd


Deze boom werd ontwikkeld door meester Tanaka's grootvader. De volledige linker zijde is opgebouwd uit één tak. Was dit een fout in de ontwikkeling ?
Meester Tanaka zegt dat een boom er niet alleen goed en mooi moet uitzien maar bovendien uitzonderlijk moet zijn. De meeste drietand esdoorns lijken op elkaar maar bovenstaande zal zich onderscheiden door zijn uitzonderlijke opbouw.