CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

dinsdag 16 oktober 2012

Juniperus opkuisen

Vooraleer je aan je boom kunt werken, zeker bij een eerste vorming, is het noodzakelijk om opkuiswerk uit te voeren. Dit betekent:
  • verwijderen van oude en/of dode bladeren (naalden) en takken;
  • het snoeien van kleine, ongewenste takken die bij de uiteindelijke vorming toch niet gebruikt gaan worden;
  • dode delen van de stam verwijderen;
  • ...
Na het reinigen van de boom krijgen we meestal een beter beeld van de mogelijkheden die de boom ons te bieden heeft. Zo vermijden we het 'per ongeluk' snoeien van takken die in het latere ontwerp toch te gebruiken waren.

Verwijderen van de bruine naalden

Eerst worden de bruine naalden verwijderd. Dit gebeurt met behulp van een pincet. Oude naalden komen zeer gemakkelijk los. Oude naalden van de jeneverbes, binnenin de boom, worden jaarlijks afgeworpen. Het verkleuren van deze naalden is volkomen normaal. Echter wanneer de uiteinden van de takken verkleuren heb je een probleem.Bovenstaand voorbeeld toont een nieuwe zijtak. Stel dat we deze tak willen behouden om een loofetage mee op te bouwen. Enkel het binnenste gedeelte van de tak mag loof vertonen. Indien de tak gebruikt zou worden zoals hij er nu uitziet zou dit onnatuurlijk over komen omdat hij het uitzicht van een jonge tak heeft.


Het loof aan de basis wordt verwijderd en hierdoor benaderen we veel beter het uitzicht van een normale tak. Deze behandeling wordt over de ganse boom uitgevoerd.
Wil je echter dat de tak korter wordt, dan behoudt je het loof tegen de stam en kort de top in.


De foto toont de kruin van een volwassen Sierra Jeneverbes. Je merkt dat alle loof zich aan de uiteinde van de takken bevindt. Dit willen we bij onze bonsai nabootsen.


Hier een foto van een schoongemaakte tak. Alle interne groei is verwijderd zodat meer hout van de takken zichtbaar is. Naast het overtollige loof zijn naar beneden hangende takken volledig verwijderd. Alleen zijtakken en toploof wordt behouden. Dit onderhoud herhaal je best elk jaar zodat licht de boom optimaal kan binnen dringen en de gezondheid van de boom alzo behouden blijft.


Veronderstel even dat de tak te lang is en de vorming van een nieuw takeinde zich opdringt. Er dient bijgevolg gesnoeid en een nieuwe leider gekozen te worden. Deze ingreep zorgt er bovendien voor dat de tapsheid van de tak verbetert.

SnoeienEen voorbeeld van een andere tak waar reeds het binnenliggende loof verwijderd werd zodat de houterige vertakking beter zichtbaar is. Vervolgens wordt gekeken of er takken aanwezig zijn die de ontwikkeling van andere verstoren.


Merk je de verwijderde tak ? De takjes boven en onder de verwijderde tak hebben meer ruimte om zich te ontwikkelen. Omdat takken voor hun ontwikkeling steeds op zoek zijn naar licht hebben ze de natuurlijke drang om afstand tussen elkaar te creëren. Daarom raken, in een natuurlijke situatie, takken elkaar zelden. Zouden we niet gesnoeid hebben dan zou de zwakste tak op termijn afsterven. Door te snoeien steken we het natuurlijk proces een handje toe.


Een ander voorbeeld waar de tak korter dient te zijn. Het oorspronkelijke uiteinde is vervangen door een kleinere zijtak. Omdat de overgang van het centrale gedeelte naar de nieuwe toptak vrij bruusk is dient men de nieuwe leider de tijd te geven om verder uit te groeien en daarna opnieuw te snoeien. Op deze manier zal de tapsheid verbeteren.


Wat met de jonge groei ?

De volgende techniek vraagt meer tijd maar de boom zal de energie sturen naar de takken die je verder wil ontwikkelen. We nemen bovenstaande, jonge tak als voorbeeld. Het is een tak met veel zijwaartse groei die zich nog verder dient uit te breiden. Eerst selecteren we de toekomstige zijtakken.


Een deel van de groene takken werd verwijderd. Nu de 'concurrentie' weg is, zullen de resterende takken zich sneller ontwikkelen dan wanneer er niet gesnoeid zou zijn.


In de twee vorige voorbeelden snoeiden we telkens lang takken terug. Bij dit voorbeeld bekijken we de top van de tak. Ook dit deel dient verfijnd. Daarvoor moeten we eerst de sterke en zwakke delen van elkaar onderscheiden. Zo voorkom je dat er te veel weggesnoeid wordt.


De sterke delen bevinden zich aan de uiteinden van de tak. Merk de nieuwe groei.


De zwakkere delen vind je terug in de onderste delen. Ze zijn langer en minder dicht ontwikkeld. Ze groeien traag of helemaal niet. Het volgende seizoen verkleuren ze en vallen uiteindelijk af.


Snoeien we nu terug tot enkel de zwakke naalden over blijven dan zal extra energie geleverd worden zodat jonge scheuten beginnen te groeien (naaldachtige groei). We dienen vervolgens de boom met rust te laten tot er weer volwassen groei verschijnt. Op deze manier zouden we jaren verliezen en zijn we zelfs niet zeker of nieuwe groei zal verschijnen. In dit voorbeeld werd teveel weggesnoeid.


Een ander voorbeeld van een gezonde, sterke topgroei.


Dezelfde tak met gesnoeide top. Merk op dat tal van sterke scheuten met rust gelaten worden. Dit geeft op lange termijn een groei van meer takken en op korte termijn dichter loof. Het voorbeeld toont een veilige manier van snoeien die de gezondheid van je boom niet ondermijnt.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten