CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 27 december 2012

Crataegus monogyna: van yamadori tot bonsai

Dit artikel wil ik meegeven omdat het de basis zal vormen van een project dat ik zelf wil uitwerken met een bijna gelijkaardige boom.

Harry Harrington schrijft:Deze meidoorn vond ik in de late zomer van 2002, tijdens een wandeling op zoek naar bruikbaar bonsaimateriaal. Bij het zoeken dient er altijd gelet te worden welke planten het in zich hebben om tot bonsai omgevormd te worden.
Bij loofbomen is de stam boven alles bepalend. Zoek stammen met een goede beweging, een aardig patina en een aanvaardbare stamdikte.
Vaak, maar daarom niet altijd, zullen de takken in het wild gevormd verwijderd moeten worden omdat ze op de verkeerde plaats staan, te dik zijn, ...
Een veel voorkomende fout die je ziet bij beginnende "yamadoriverzamelaars" is het ontbreken van laag geplaatste takken bij verzameld materiaal. Zeker bij de meidoorn vormt dit vaak een probleem.
Tot slot moet er rekening gehouden worden met de gezondheid van de boom. Meidoorns die groeien op droge gronden beschikken meestal over sterke penwortels en weinig fijne wortels. De bomen die groeien in drassige gebieden zoals weilanden daarentegen hebben wel die fijnere wortelstructuur wat overleven gemakkelijker maakt.Na het markeren van de boom werd hij met rust gelaten tot in de late herfst van 2002. Nadat de boom in volledige rust verkeerde werd deze teruggesnoeid zodat alleen de bruikbare takken over bleven.

Het volgende voorjaar, nadat nieuwe groei verschenen was werd een geul van ongeveer 2 meter rond de boom uitgegraven. Op deze manier werden de dikke wortels overgesneden en kreeg de boom de kans om nieuwe, fijne en compactere wortels aan te maken. Dit had als gevolg dat het definitieve uitgraven een veel minder stresserende onderneming zou zijn en het overleven in de hand zou werken.
In juli 2003 kon je zien dat de boom zeer goed reageerde op de ingrepen. Het ganse jaar werd hij ook gevoed om hem te versterken en nieuwe groei aan te moedigen.
In januari 2004 werd de boom uitgegraven en in een terracotta pot gezet. De boom had prachtige oppervlaktewortels waarvan er een aantal verwijderd werden zodat er nog een beters wortelspreiding verkregen werd.


Datzelfde jaar had de boom het lastig bij het uitlopen. Nog geen reden tot paniek omdat dit bij pas uitgegraven bomen niet abnormaal is. Midden zomer van 2004 herpakte hij zich, liep verder uit en produceerde massa nieuwe groei. Vanaf nu kon begonnen worden met het fijnere werk.December 2006: drie jaar na het uitgraven begint de boom het uitzicht van een bonsai te verkrijgen. Een combinatie van twee maal per jaar gericht snoeien en bedraden zorgen voor de ontwikkeling van de takkenstructuur.Begin maart 2007: de boom is verpot en in een bonsaipot geplaatst. Het verdere werk aan de boom zal het nog verbeteren van de vertakkingen en verdikken van de onderste takken zijn.


November 2007


April 2008
Augustus 2008: de boom wordt het ganse jaar bijgewerkt. In de lente mag een sterke groei vrijuit groeien om deze in de herfst terug te snoeien om de tapsheid te verbeteren. In de zomer worden de tertiare vertakkingen onder handen genomen.
Huidige hoogte van de boom: 67 cm, stamdiameter 8,5 cm.


De boom in 2009


De boom in 2012

Origineel artikel: "Hawthorn/Crataegus monogyna Bonsai Progression Series" © Harry Harrington


Geen opmerkingen:

Een reactie posten