CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 9 januari 2013

Een onverwachte verrassing !


Onverwacht krijgt Peter Tea bovenstaande boom uit handen van een klant met als opdracht de boom voor te bereiden op de prestigieuze Kokufu-ten.

Een blik op de boom


Voorzijde


Linker zijde


Achter zijde


Rechter zijde


Close up van het groen. De oorspronkelijke grootte van het loof is eigen aan deze soort.

Het loof

Itoigawa is op dit ogenblik het meest populaire loof in Japan. Het groeit vrij dicht en heeft een frisgroene kleur. Vroeger werd gekozen voor Kishu vanwege de donkergroene kenmerken en het zeer dichte loof. Het is gebruikelijk om voor bomen met grotere afmetingen ondersoorten te kiezen met groter loof en hierop Itoigawa of Kishu te enten die van nature kleiner loof hebben.

Hoe het loof er ook uitziet, dit is zeer persoonlijk gebonden en ieder heeft zo zijn eigen voorkeur. Sommigen zweren bij Itoigawa of Kishu (superieur), terwijl anderen het enten van ondersoorten dan weer als onnatuurlijk beschouwen.

Een blik op de ziel van de boom


De dik uitpuilende levenslijn is duidelijk zichtbaar.


Duidelijk zichtbaar hoe de levenslijn een bocht maakt.


Het levende deel van de boom in de top. Het levende gebied wordt gescheiden van het dode deel van de boom. Je ziet dat door behulp van bedrading van het dode en levende deel van de boom één geheel gevormd wordt.

Reinigen van de stam en de levenslijn


Scheiden van levenslijn en dode hout met behulp van een kleine schraper. Belangrijk hier is het onaangeroerd laten van het levensader.


Close up. Nadat het ruwe deel van de schors verwijderd was werd de schors met behulp van een messing borstel lichtje behandeld tot de rode kleur van de schors zichtbaar werd.


Hoewel nog niet helemaal proper geeft deze foto al een beeld waar er naartoe gewerkt wordt.


Resultaat na een halve dag werk. Veel valt er nog niet te zien.


Omdat het grootste deel van de stambeweging verborgen is achter het loof wordt naar een oplossing van dit probleem gezocht. De foto hierboven laat de takken zien die de stam aan het oog onttrekken.


Nadat de storende tak verwijderd werd.


De stam was na deze ingreep al duidelijker te zien maar ook de kleine tak tussen de vingers diende verwijderd te worden.


Veel beter. Niet alleen de beweging van de stam maar ook het spel tussen levende en dode deel van de boom is nu zichtbaar.


Om het beeld van ouderdom te accentueren is het noodzakelijk het dode deel van de boom in de kijker te brengen.


Door de ingreep is een interessante beweging in het dode deel van de boom zichtbaar gemaakt.

Reinigen en behandelen van het dode hout


Eerst werd de boom volledig met water gereinigd. Zodra het dode hout nat genoeg was werd met behulp van een oude tandenborstel algengroei op de stam verwijderd. Vervolgens werd de boom opnieuw afgespoeld met water en in de zon gedroogd. Eénmaal droog werd jinvloeistof verdund met water(1-1).


Meestal worden twee lagen jinvloeistof aangebracht. Hoe meer lagen hoe witter de kleur wordt.


Een beeld middenin de boom. Als je goed kijkt zie je witte en bruine kleuren op  het dode hout (een gevolg van meer of minder toedienen van jinvloeistof).


Stileren voor de show

Een boom klaarmaken voor een show kan strikt aan regels gebonden zijn. Meestal is een boom al degelijk en dienen er niet veel veranderingen ondernomen te worden. Grote ingrepen juist voor een show zijn trouwens niet aan te raden omdat je de boom dan onnodig in stress brengt. Een groot deel van het bedradingswerk dient om een aantal takken te herpositioneren en wordt zo onzichtbaar mogelijk aangebracht. Het hoofddoel is de boom op te kuisen, de stylering er zo volmaakt mogelijk te laten uitzien en de boom te presenteren in een degelijke pot.

Resultaat na twee dagen bedraden


De boom na de eerste styling. Een aantal fundamentele takken werden geherpositioneerd. In de komende dagen zouden Peter en Mr. Tanaka (zijn leermeester) de boom meer gedetailleerd bekijken en bijsturen. Na een week vond de evaluatie plaats.


Linker zijde van de boom.


Achter zijde.


Rechter zijde.


Mr. Tanaka gaf Peter drie suggesties om de boom te verbeteren: de linker zijde van de boom was te zwaar ten overstaande van de rechter zijde; de looftoeven in de top dienden wat meer verspreid te worden zodat deze minder zwaar zou lijken en tot slot vertoonde de kroon links een  uitstulping die een paar centimeter diende ingetrokken te worden.


De boom de volgende ochtend. De raad van Mr. Tanaka werd opgevolgd.

Verpotten

Eén van de elementen die volgens Mr. Tanaka nog diende te veranderen was de positie van de boom in de pot. Hij wilde de romp van de boom meer naar rechts in de pot. Als je kijkt naar de foto hierboven dan merk je dat de beweging en de hartlijn van de boom hoofdzakelijk links staan in de pot. Dit maakt dat de boom wat uit balans staat. De vraag is enkel of deze ingreep ook mogelijk is daar het dode hout de ganse potoppervlakte in beslag neemt.

Afhankelijk van het wortelstelsel zal geprobeerd worden om recht een deel van het dode hout te verwijderen. De boom wordt uit de pot gehaald om de wortels te bekijken.


Mr. Tanaka maakt de wortelkluit los.


Hiervoor werd gevreesd. Twee grote wortels naast het dode hout worden zichtbaar.


Voorzichtig worden de wortels opgekuist.


Geschat werd, dat gelet op de stevigheid van de bodem, de boom drie jaar geleden verpot werd. Heel wat wortels.


In de wortelkluit werd een stuk oud touw met een nagel gevonden. Het is niet duidelijk wat deze hier doen maar zonder mededogen worden ze verwijderd.


De zijde die ingekort moest worden. Gelet op de wortelvorm zal het zo goed als onmogelijk zijn om wortels te verwijderen. Na een tijdje van analyseren kwam Mr. Tanaka op het idee de boom te verlagen en zo de bochtige wortel een functie te geven in plaats van een fout. De hand op de volgende foto toont tot waar de toekomstige potrand zal komen.
De wortels werden verder opgekuist. Nader onderzoek wees uit dat deze wortels de belangrijkste zijn voor de ganse boom. Elke ingreep hier zou gevolgen hebben voor de ganse boom. Volgende foto's tonen dit.

Foto 1:  De belangrijke levensader verdwijnt onder het dode hout en naar de achterzijde.


Foto 2: De levenslijn aan de achterzijde.


Foto 3: Verdere loop van de levenslijn.


Foto 4: De wortel duikt weer naar beneden.


Foto 5: De wortel buigt boven zichzelf.


Foto 6: Komt vervolgens terug.


Foto 7: Duikt onder zichzelf weer naar beneden.


Foto 8: Splitst zich vervolgens in twee smallere delen.


Foto 9: Eén wortel buigt terug naar de linker zijde van de boom.


Foto 10: De andere gaat naar beneden naar het linker hoofdeinde. Deze roller coaster zichtbaar maken zou nog meer karakter aan de boom geven.


We kiezen twee potten die qua uiterlijk zo goed als gelijk zijn maar enkel verschillen in grootte. Bovenstaande pot is vrij oud en de boom waardig.


Bovenaanzicht.


Onderaanzicht.


De patina heeft een meerwaarde voor het oude uitzicht.


De stempel in de pot verwijst naar zijn oude maker Shu-zan: één van de weinige Japanse pottenbakkers die Kokufu-ten kwaliteit levert.


Passen van de potIn de pot wordt een groot stuk hout gelegd. Hierdoor droogt de boom sneller op en simuleren we tevens het grondniveau.


De boom in een kleinere pot.


In een grotere pot.

Uiteindelijk werd voor de kleinere pot gekozen omdat de grotere te zwaar over kwam en alle aandacht voor zich zou opeisen (terwijl alle aandacht naar de boom dient te gaan). Let wel, indien de boom voor lange termijn in dezelfde pot zou blijven is het om gezondheidsredenen beter te kiezen voor de grote pot.


De bodem van de pot wordt bedekt met een grove drainagelaag (het houten blok is uiteraard verwijderd).


Vervolgens wordt een fijner mengsel van Akadama, puimsteen en lava in een verhouding van 65-25-10 toegevoegd.


Dan plaatsen we de boom in de pot en verankeren hem.


Zodra de boom verankerd was werd de bodem verder afgewerkt.


Voordat het mos geplaatst werd, oliede Peter de pot een eerste keer.


Na het oliën werd pot opgepoetst met een droge vod zodat een doffe kleur de pot in al zijn glorie accentueerde.


Het gereinigde mos dat gebruikt zal worden voor de uiteindelijke afwerking.


Een zicht op de wortels.


Het eindresultaat. Merk op dat de bloot liggende wortel links de hartlijn verschoven heeft naar het centrum van de pot. Dit brengt meer evenwicht in het geheel.


Voor


Na

Geschiedenis


De boom in 1999 nadat hij door Marco Ivernizzi bedraad was en klaargemaakt voor de 72ste Kokufu-ten  onder het toeziend oog van Mr. Kimura.Geen opmerkingen:

Een reactie posten