CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zondag 31 maart 2013

Update Larix decidua

Ook Omers' gigant onderging zaterdag een facelift.
voorzijde


 rechterzijde


 achterzijde


 linkerzijde


détail jin


détail jin


détail jin

Update Pinus parviflora

Opfrisbeurt bij Karamatsu.
Eddy's boom(pje) nadat Dirk hem even onder handen had genomen: klein in grootte, groot in uitstraling.
voorzijde


rechter zijde


achterzijde


linker zijde

zondag 24 maart 2013

Juniperus sabina: eerste pot


Vorming van de boom klik hier.


Eerste vorming Carpinus betulus

De primaire takken staan op hun plaats. Gericht snoeien is nu de opdracht.


Eddy's huiswerk

De post van 06/03/2013 liet ons zien hoe Eddy zijn esdoorn in draad zette en met huiswerk naar huis werd gestuurd (de eerste keer in zijn leven dat hij ook echt zijn huiswerk maakte).

Post hieraan voorafgaand klik hier


maandag 18 maart 2013

Oude snoeiwonden behandelen

1. Kleine snoeiwondenMet de concaaftang wordt het littekenweefsel uitgehold zodat er een gave snoeiwonde ontstaat met scherpe, rechte randen.
Waar nodig wordt de wonde verder gereinigd met behulp van elektrisch materiaal.

2. Grote snoeiwonden
De oude zaagwonde wordt uitgefreesd. Belangrijk is dat alle dode weefsel verwijderd wordt en dat er een gave wondrand ontstaat. Dit bevordert de callusvorming wat genezing bespoedigt. Merk hoe diep de wonde op de stam diende uitgefreesd te worden (pijl).

3. Afdekken van de wondeEerst wordt een dunne laag wondpasta aangebracht. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de randen goed ingesmeerd worden.


Vervolgens dekken we met kneedbare pasta de wonde af. De rest is nu aan de boom.

4. Waarom eerst een laagje pasta-crème en daarna pasta ?

De pasta heeft de neiging om na een tijdje af te vallen. Door eerst een laagje pasta-crème op de wonden (vooral de randen) te plaatsen is de wonde toch afgesloten van de buitenlucht.zondag 17 maart 2013

Verpotten: tips van Michael HagedornWat je bij het verpotten zeker voor ogen dient te houden:


1. Zorg dat je boom voor je verpot niet te droog staat. Hoewel een droge wortelkluit gemakkelijker werkt, we zouden een uitgedroogde boom krijgen na het verwijderen van de fijne haarwortels. Beter te nat dan te droog is hier de regel.

2. Een algemene regel: verwijder niet alle oude grond. Vaak zie je in tijdschriften specialisten aan het werk die met de tuinslang alle resterende grond wegspuiten. Dit gebeurt niet zo maar maar heeft altijd een reden en vormt een techniek op zich. Heb je deze techniek niet onder de knie en verwijder je in het wilde weg het oude grondmengsel dan doe je meer kwaad dan goed. Alle grond verwijderen is een extreme techniek voor extreme omstandigheden.

3. Ontspan tijdens het verpotten. Zet wat zachte muziek op of zing. Op deze manier ga je ook rustiger te werk en dit komt de behandeling van de wortels ten goede.

4. Laat de boom bepalen wanneer er verpot dient te worden en niet een eventuele database die wordt bijgehouden. Doe de test met het eetstokje. Als je met de scherpe punt van het eetstokje niet tot op de bodem van de pot kunt (en dit op verschillende plaatsen) is het tijd voor verpotten. Tijd is in deze niet relevant. Zo zal een zwakke boom drie keer meer tijd nodig hebben om een pot met wortels te vullen dan een sterke, gezonde boom.

5. Snoei uit een jonge boom niet teveel wortels. Let er ook op dat het jaar dat je verpot niet teveel gewerkt wordt aan de top van de boom.

6. Verpot niet om te verpotten maar vind een reden. Beoordeel elke boom en kijk naar zijn behoefte. Onderneem geen onbekende ingrepen maar ga dan liefst te rade bij een kenner want hoe je het ook draait of keert: verpotten is een open hart operatie, die het leven van de boom bepaalt.

zaterdag 16 maart 2013

Verpotten van een Japanse Esdoorn

Deze Japanse Esdoorn werd verkregen na marcotteren.Uitkammen van de wortels

De nieuwe wortels hebben zich goed ontwikkeld. De volgende stap is de spreiding en vertakking van de wortels te verbeteren alsook het samensmelten.

Eerst worden de wortels gewassen, uitgekamd en terug gesnoeid. Het verwijderen van de oude aarde is heel belangrijk omdat kleine bodemdeeltjes het proces van samensmelten kunnen verhinderen.


De boom na het "wortelwerk"

Vervolgens wordt de boom in een veel te grote houten kist geplaatst. Het licht gekleurde mengsel is puimsteen. Dit bevordert de afwatering. Middenin wordt een mengsel van Akadama, lava en puimsteen aangebracht.


De kist heeft een opzettelijk gekozen groot formaat. Dit geeft de boom de kans om gedurende meerdere jaren in dezelfde pot te blijven voordat hij verpot moet te worden. Hierdoor kunnen de wortels zich beter ontwikkelen dan wanneer ze jaarlijks moeten verpot worden.


De boom is klaar voor verankering

Vervolgens wordt de boom verankerd en bemest. Om het samensmelten te bevorderen wordt mest toegebracht dicht bij de stam. Onder het aangebrachte mest groeien fijne, kleine wortels die gemakkelijk met elkaar versmelten (dit geldt trouwens ook voor andere loofbomen).


Dertig jaar laterwoensdag 13 maart 2013

Juniperus Occidentalis var. Occidentalis (2)

In de vorige post koos Peter Tea onderstaande foto als voorzijde. In dit artikel legt hij uit waarom.Bij het kiezen van een voorzijde stel ik me altijd de volgende vragen:

1. Soort boom ? 
Een Juniperus occidentalis.

2. Welke kenmerken zijn interessant genoeg om te tonen en komen het meest natuurlijk over ?
De beweging van de stam en het spel van levend en dood hout maken het aangenaam om naar een juniperus te kijken.
De beste bomen vertonen vaak veel bochten en het geheel van de boom dient zacht over te komen zodat de opbouw van de loofetages als wolken gevormd kunnen worden.

3. Welke interessante kenmerken vertoont dit specifiek exemplaar ?
Het bijzondere aan deze boom is de afwisseling van gebieden die zacht en bochtig zijn terwijl andere dan weer een geribbeld en recht uiterlijk hebben.
De boom laat ook een mengeling van jong en levende tegenover dood en oud hout zien.

4. Vertoont deze boom unieke kwaliteiten die in geen andere terug te vinden zijn?
Absoluut. De boom lijkt op een eendenlichaam.

Waarom nu deze voorzijde ?

De boom roept het beeld van de eend of gans die klappert met de vleugels alvorens ze gaat opstijgen op en vormt de hoofdreden voor de keuze.

De technische redenen:

1. Het grootste deel van de schors rechts (links op de foto) is niet actief en kan probleemloos omgevormd worden tot dood hout. Na opkuis blijven twee zichtbare levensaders over die een indruk van ouderdom verhogen.

2. Deze zijde laat de oudste dode delen van de boom zien (zowel links als rechts). Bovendien zullen deze gebieden, na vorming, niet door loof bedekt worden. In het latere ontwerp zullen niet alle dode gebieden behouden blijven. De dunnere verdwijnen omdat deze een beeld van ouderdom in de weg staan.

3. Deze zijde toont het meeste beweging in zowel het dode als levende gebied van de boom en maakt bovendien optimaal gebruik van de omvang.

Waarom niet deze zijde als voorkant ?


1. We verliezen het beeld van de eend.

2. Een massief stuk dood hout wijst naar voor en is onbruikbaar ondanks dat de ander dode houtpartij interessant is.

3. Na opruimen zul je merken dat de levende ader uit een dode houtpartij ontstaat. Hierdoor ontstaat een discrepantie tussen boom en basis.

4. Hoewel ook deze zijde heel wat beweging vertoont oogt het geheel jong.

Ook deze zijde is niet beter.


1. Opnieuw verlies je het beeld van de eend.

2. Hoewel er bovenaan rechts nog rood hout aanwezig is, gaat het hier over dood hout. Eens opgeruimd houden we een fijne levensader over die uit de grond ontstaat. Jeneverbessen die een levensader hebben die rechtstreeks uit de grond ontstaat tonen stabieler en realistischer dan bomen waar de levenslijn bijvoorbeeld in het midden ontstaat.

3. Na opruiming zal het dode hout jong en fris aantonen. We kunnen wel wat trucs toepassen om een oud uiterlijk na te streven echter het resultaat zal nooit de werkelijkheid evenaren. Het oudste dode hout van de boom is aan deze zijde wel heel duidelijk zichtbaar. Nadeel is dan weer dat het recht naar ons toe wijst.

4. Als deze kant zou gebruikt worden dient de boom 90° naar voren gekanteld te worden om de stam rechtop te krijgen. Hierdoor zal het uitzicht ook sterk veranderen. Beter of slechter ?

5. De boom ziet er langs deze zijde niet robuust uit. Hij straalt geen kracht uit.zondag 10 maart 2013

Juniperus Occidentalis var. Occidentalis

In dit artikel toont Peter Tea het voorbereidende werk bij deze Juniperus met de bedoeling in het najaar aan een eerste vorming te beginnen.


De voorzijde ?


Zijkant ?


Achterzijde ?


Andere zijkant ?

Geschiedenis en eigenschappen van de boom

Deze boom werd vier jaar geleden uitgegraven en heeft sinds die tijd altijd in hetzelfde grondmengsel gestaan. Het uitgraven bleek geen nadelige gevolgen voor de boom te hebben want hij groeide rijkelijk. De natuurlijke habitat van de Juniperus Occidentalis var. Occidentalis is het noordwesten van de VS (Californië, Oregon, Washington en Idaho). Net zoals de meeste juniperussen kunnen deze bomen heel wat stress aan en zijn interessante afgestorven delen meestal rijkelijk aanwezig.

Een aantal close-ups tonen de specifieke kenmerken van de boom.


Close-up van de zijkant in het midden van de boom: opvallend veel dood hout en een prachtige kleur van de schors. Wat ook opvalt is de witte kleur van de dode delen terwijl er nog helemaal geen jinvloeistof werd aangebracht.


Deze foto toont de andere zijde van het vorige beeld.


Natuurlijke jins: onmogelijk na te maken met frezen en boren.


Het loof: stuifmeelzakjes wijzen erop dat de boom mannelijk is, alhoewel dit ook half-vrouwelijke kenmerken zijn. Vele bonsai profesionals fronsen de wenkbrauwen als ze op mannelijke bomen moeten werken omdat de gele kleur van het stuifmeel afleidend werkt en voor een onevenwichtige balans in het ontwerp kan zorgen. Een uitdaging bij.

Een nieuwe verblijfplaats


De houten bak is zo goed als verwijderd en het werk aan de wortels kan beginnen.


De boom wordt in een grotere behuizing geplaatst. Omwille van de mooie dode hout partij wordt deze zijde als voorzijde gekozen. Bovendien toont deze zijde ook de grootsheid van de boom. Het doel is nu om een stevige wortelkluit te ontwikkelen zodat zonder risico's in het najaar aan de boom kan gewerkt worden. Als grondmengsel is 30% Akadama, 30% puimsteen, 30% lava en 10% liefde gebruikt.


Close-up


De achterzijde van de boom


De linkerzijde


De rechterzijde