CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 4 april 2013

Snoeien Pinus: basistechniek

Het terugsnoeien van nieuwe groei bij Pinus is niet altijd zo eenvoudig omdat elke meester dit op zijn eigen manier benaderd. Door uit al die technieken je eigen manier van werken te zoeken en toe te passen kun je tot goede resultaten komen.

Het terugsnoeien tot twee knoppen.
Na het nijpen van de kaarsen in het voorjaar kunnen dennen nieuwe zomergroei ontwikkelen. Doe je niets aan deze ontwikkeling, dan ontstaat er clustervorming van takken welke zwelling van de tak tot gevolg kunnen hebben en de verdere ontwikkeling niet gemakkelijker maken.
De meest eenvoudige benadering van dit probleem is ervoor te zorgen dat je aan het uiteinde van elke tak slechts twee kaarsen over laat (deze techniek geldt zowel voor rode als zwarte dennen). 

Welke scheuten dienen verwijderd te worden? De kracht en positie van de scheuten zijn de belangrijkste criteria waar naar gekeken wordt.
Onderstaand voorbeeld toont een tak met drie scheuten: één groeit rechtop, de twee anderen groeien naar buiten. Hier zal de middelste scheut verwijderd worden.


Drie even krachtige scheuten


Na het verwijderen van de middelste scheut


Opwaarts groeiende scheuten hebben vaak meer kracht dan deze die zijwaarts groeien. Daarom wordt het verwijderen van deze scheuten verkozen. Het omgekeerde is ook van toepassing. Groeit een scheut naar beneden dan is deze meestal zwakker dan de anderen en wordt verkozen om de zwakke te verwijderen en de sterke over te houden.
Onderstaand voorbeeld illustreert dit.


De naar beneden gerichte scheut zal altijd zwakker blijven omdat deze in de schaduw van de twee anderen groeit.


Na het verwijderen van de zwakke scheut.

Soms staan de scheuten niet zoals gewild. In onderstaand voorbeeld zijn de opwaarts en neerwaarts gerichte scheuten vrij sterk terwijl deze aan de zijkant zwak is. De zwakkere wordt verwijderd zodat de twee overgebleven scheuten zich gelijkmatig verder kunnen ontwikkelen.


De zwakke zijscheut


Na verwijdering van de zijscheut

Zoals reeds aangehaald zal na verloop van tijd de opwaarts groeiende scheut de neiging hebben zich sterker te ontwikkelen dan deze die naar beneden groeit. Dit kun je voorkomen door beide scheuten te bedraden en ze naast elkaar te positioneren. 

Soms zijn de naar beneden groeiende scheuten het sterkst. Omdat de zijscheuten even sterk zijn worden deze behouden en verdwijnt de krachtige scheut.


Sterke scheut die naar beneden groeit.


Zijscheuten met gelijke kracht.

Bij clustergroei en bovendien gelijk in kracht wordt de scheut verwijderd die de grootste ruimte tussen de twee resterende bepaalt.


Drie kleine scheuten.


Na de snoei.

Nog een interessant voorbeeld: zeer sterke rechtop staande scheuten en relatief zwakke zijscheuten.


Sterke vertikale scheuten en zwakke zijscheuten.

Als deze tak zich in de topzone van de boom zou bevinden, dan wordt gekozen voor het verwijderen van de sterke scheuten.
Bevindt de tak zich in een zwakker deel van de boom, dan worden de zwakke scheuten gesnoeid. 
Omdat in dit voorbeeld de tak zich in de topzone situeert snoeien we de sterke scheuten.


Mooi uitgebalanceerde zijscheuten blijven over.

Wat te doen bij een krans met een overvloed aan scheuten? Simpel, behoudt deze die je voorkeur genieten.


Bundel scheuten


Terug gesnoeid naar twee.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten