CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

vrijdag 28 juni 2013

Kaarsen verwijderen: hoe ?

In de vorige post werd het belang aangehaald van de plaats van de snoeisnede en de resterende kaarslengte. Foto's illustreren de theorie.

De plaats van de snoeisnede is niet altijd gemakkelijk te detecteren. Zeker niet bij sterke groei. De frisgroene kleur is niet altijd zichtbaar.


De basis van een krachtige lentescheut


Witachtige voorjaarskaars


Groene lentekaars

Ongeacht de kleur is het belangrijk om een deel van de kaars na de snoei over te houden. Het verwijderen van de totale kaars zou als gevolg kunnen hebben dat nieuwe knoppen niet verschijnen.

De volgende foto's tonen een goede en een slechte manier van snoeien.


VoorjaarsscheutVerwijderde voorjaarsscheut: 3 mm blijft over

De volgende foto toont dezelfde scheut maar dan te ver teruggesnoeid (merk dat de naaldbasis boven de snede uitsteekt).


Deze techniek heeft niets met het wegsnoeien van de kaarsen te maken. Terug snoeien in groei van het afgelopen jaar kan wel een nuttige techniek zijn om interne scheuten tot ontwikkeling aan te zetten.


Origineel artikel: "Making the cut - redux" © Jonas Dupuich


zondag 23 juni 2013

The Bonsai Art of Japan: Episode 38In deze episode: Andrew Sellman stileert een Juniperus.


Techniek: groeikracht onder controle houden

In vorige berichten concentreerden we ons op de kracht van de zomergroei om onze boom in zijn totaliteit in evenwicht te houden. Eén van de grootste voordelen van het terugdringen of verwijderen van de kaarsen is het creëren van de mogelijkheid om dikke takken te remmen in hun hun groei en zwakke takken dan weer te stimuleren.

Vandaag focussen we ons op de verschillende takken afzonderlijk. Drie technieken zijn voor handen:
 • plukken van de naalden;
 • een restant van de kaars laten staan;
 • kaarsen op verschillende tijdstippen verwijderen.
Naalden plukken

Nadat in het voorjaar besloten werd om een tak van zijn kaarsen te ontdoen werd de lentescheut terug gesnoeid.

Lentescheut
Lentescheut verwijderd

Om de groeikracht van bovenvermelde tak in te dijken kunnen oude naalden van vorig jaar verwijderd worden.

Voor het verwijderen van de naalden.   
Nadat de naalden verwijderd werden.  

De hoeveelheid naalden die verwijderd dient te worden is afhankelijk van de relatieve kracht van de tak. We laten best drie tot twaalf paar naalden staan.

We kunnen de kracht van de scheut verder beïnvloeden door middel van het bewerken van de stomp van de scheut. De resterende stomp scheidt een hormoon af dat de ontwikkeling van latere knoppen afremt. Hoe langer de stomp, hoe meer hormonen, hoe minder sterk de knopgroei.

Hoe lang laten we de stompjes ?

Normaal laten we lange stompen op sterke scheuten en middelgrote stompen op middelmatige scheuten.
 • sterke scheuten: de stomplengte is ongeveer 2x de dikte van de scheut;
 • medium scheuten: de stomplengte bedraagt 1x de dikte van de scheut;
 • zwakke scheuten: de stomplengte wordt 0,5 x de dikte van de scheut. 

Lange stomp   
Medium stomp  
Kleine stomp   
  

Tijdstip

Niet gelijktijdig verwijderen van de kaarsen is de derde aanpak. Zwakke scheuten worden vroeger verwijderd dan sterke. Hoe vroeger we een boom ontdoen van zijn kaarsen, hoe meer tijd de zomergroei krijgt zich te ontwikkelen.


Origineel artikel: "Techniques for controlling vigor" © Jonas Dupuich


zaterdag 22 juni 2013

woensdag 19 juni 2013

Verwijderen bloemknoppen bij witte dennenBij het verwijderen van bloemknoppen moet men zeer voorzichtig te werk gaan om geen juveniele knoppen te beschadigen.

Wanneer we deze bloemknoppen niet tijdig verwijderen komen de nieuwe naalden op een lange stengel te staan zodat de enige keuze is alles terug te snoeien tot de groei van vorig jaar waar dan (hopelijk) nieuwe knoppen ontluiken.
Best is de bloemknoppen in een vroeg stadium te verwijderen. Ze nemen nl. ook veel kracht weg bij de boom. Opnieuw weer komt bij het verwijderen de term "evenwicht" naar voren. In zwakkere gebieden van de boom wordt 25% van de knoppen verwijderd (of helemaal niets). In krachtigere zones gaan we iets driester te werk.


zondag 16 juni 2013

Kaarsen verwijderen: de snoeisnede

Men gaat niet zo maar lukraak te werk als je kaarsen snoeit. De juiste snoeisnede is belangrijk: een goede start geeft meer kans op succes.

Hoe knippen ?
Er zijn een aantal regels die je voor ogen moet houden en die van groot belang zijn als je kaarsen verwijdert:
 • een onzuivere snede (gezaagd bijvoorbeeld) kan ongelijke zomergroei als gevolg hebben;
 • verwijder niet al de nieuwe groei maar laat een weinig staan. Hier zullen nieuwe knoppen ontstaan. Snijd je in groei van het vorige jaar, dan zullen er zich naaldknoppen ontwikkelen;
 • snijd niet door de omliggende naalden maar ga zeer voorzichtig te werk.


Slechte hoek


Slechte hoek


Goede hoek


Genoeg resterend weefsel


Opgelet dat de omliggende naalden niet beschadigd worden


Duw met gesloten schaar de naalden aan de kant


Verwijder voorzichtig de scheut

Origineel artike: "Decandling black pine - making the cut" © Jonas Dupuich


Wanneer kaarsen verwijderen ?

Afhankelijk van je aanpak kun je de kaarsen in één dag verwijderen of verspreiden over meerdere dagen. Dit is afhankelijk van het klimaat waarin je woont.

Klimaat
In gebieden waar een koeler klimaat heerst wordt deze techniek vroeger toegepast dan in warmere streken. In onze streken gebeurt dit eind mei, begin juni.
Best is dat je te rade gaat bij een kenner indien je niet zo vertrouwd bent met de techniek.

Grootte van de boom
De grootte van de boom speelt ook een rol wanneer je besluit om de kaarsen te verwijderen. Hoe meer tijd zomerscheuten krijgen zich te ontwikkelen, hoe langer de nieuwe naalden zullen worden. Anders gezegd, hoe vroeger we de kaarsen verwijderen hoe meer tijd de nieuwe scheuten krijgen zich te ontwikkelen tegenover scheuten waarvan de kaarsen later gesnoeid werden.


In het algemeen streven we ernaar grote naalden te creëren op grote bomen en kleine naalden op kleinere exemplaren.

Door de kaarsen van grote bomen vroeg te verwijderen, geven we de zomerscheuten de kans zich gedurende langere tijd te ontwikkelen wat resulteert in grotere naalden. Bij kleinere bomen snoeien we de kaarsen dan weer later terug zodat de zomerscheuten minder tijd hebben zich te ontwikkelen wat als resultaat kleinere naalden oplevert.

Origineel artikel: "When to decandle" © Jonas Dupuich


zaterdag 15 juni 2013

Verwijderen kaarsen: je bomen voorbereiden

Zwarte en rode dennen voorbereiden op deze ingreep is vrij eenvoudig: geef veel licht en bemest overdadig. 

Zodra de sapstroom op gang komt wordt gestart met bemesten. In onze streken is dit in de loop van de maanden maart, april.
Gebruik je droge meststoffen, bouw dan langzaam op tot de oppervlakte van de boom volledig bedekt is. Verkies je vloeibare meststoffen, dien deze dan gedurende het ganse voorjaar toe op zeer regelmatige basis. Je kunt ook droge en vloeibare meststoffen combineren.Origineel artikel: "Preparing trees for decandling" © Jonas Dupuich


zaterdag 8 juni 2013

Waarom rode en zwarte dennen ontdoen van kaarsen ?- Om de groei van binnen liggende knoppen te stimuleren. De stress, veroorzaakt door het verwijderen van de voorjaarsgroei, kan slapende knoppen op houtachtige gewassen activeren. Door slapende knoppen binnenin de boom te activeren houden we onze bomen compact. 
 
- Om meer vertakkingen te creëren. Door de kaarsen in de lente terug te snoeien stimuleren we de zomergroei. Er zullen meer knoppen aan de basis van de lentekaarsen verschijnen. Omdat zomerscheuten kleiner zijn dan deze in de lente, verkleinen we de internodiën waardoor een verfijnder takkenstelsel ontstaat.
 
- Om het evenwicht en de kracht in de boom te behouden. Sterke kaarsen worden sterker terug gesnoeid dan zwakke. Op deze manier wordt de groei gecontroleerd.
 
- Om de naalden te verkleinen. De verhouding tussen de lengte van de naalden en de grootte van de boom bepaalt het uitzicht van een bonsai. Door de kaarsen te verwijderen (verkleinen), verkleinen we ook de naalden.
 
Origineel artikel: "Why we decandle Pine Bonsai ?"© Jonas Dupuich

zaterdag 1 juni 2013

The Art of Bonsai: Episode 37In deze aflevering:
 • Vormen Japanse zwarte den
 • Verwijderen naalden
 • Selecteren knoppen