CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 30 oktober 2013

23 jaar later

Bonsai in zijn ware gedaante: veel liefde, vakkennis en heel veel geduld. Op zijn blog toont EL TIM hoe hij van een 'vondeling' een echte bonsai maakte.Origineel artikel: "European Bonsai San Show - Saulieu 2013: El Aliso 1° Premio Caducas" © El Tim


maandag 28 oktober 2013

Workshop Ryan Neil : zwarte, rode en witte denZwarte den

 1. Een pinus, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Juniperus, haalt zijn energie uit zijn wortels.
 2. De verdeling van deze energie over de boom kan gestuurd worden.
 3. Basisingreep is het terugsnoeien van alle naalden tot het niveau van de zwakste. Op deze manier is de balans in de boom optimaal.
 4. Deze ingreep kun je uitvoeren op om het even welk moment in het jaar en zal geen negatieve gevolgen hebben voor je boom.
 5. In juni/juli wordt elke kaars, of deze nu sterk, zwak of gemiddeld ontwikkeld is, teruggesnoeid. Zelfs deze die niet uitgroeiden worden verwijderd.
 6. Opnieuw kijken we naar het aantal naalden over gans de boom en zorgen dat we opnieuw een gelijkmatige verdeling hebben over gans de boom.
 7. Stop met bemesten. Het intensieve bemesten begint vroeg in de lente.
 8. De nieuwe knoppen die gaan ontstaan laten we ongemoeid tot de herfst.
 9. Wanneer de nieuwe naalden afgehard zijn starten we opnieuw met bemesten. Het bemesten in de herfst heeft als doel reserves op te bouwen voor het ontluiken van nieuwe knoppen in de lente. We bemesten bijgevolg altijd preventief.
Rode den

 1. Is niet zo sterk als de zwarte den. Het reduceren van de naalden moet op een minder agressieve manier gebeuren dan bij de zwarte den.
 2. Bij het creëren van een balans in de boom is het van belang dat niet alle oude naalden verwijderd worden. Dit betekent dat ook een deel van de nieuwe naalden weggesnoeid moet worden. Oude naalden produceren meer hormoon dat nieuwe knopgroei stimuleert. Stel dat je jaarlijks alle oude naalden verwijderd dan zal de boom steeds zwakker worden. Dit uit zich eerst in het verkleinen van de naalden. Vervolgens sterven takken af tot uiteindelijk de ganse boom het opgeeft.
Witte den

 1. In tegenstelling tot de twee voorgaande soorten, heeft de witte den maar één groeiperiode per jaar.
 2. Bij verfijnde bomen: nijp de kaarsen terug tot er een tweetal over blijven.
 3. Bij bomen waar 'backbudding' gewenst is: de naalden laten afharden. Dit merk je wanneer de oude naalden afvallen.


maandag 21 oktober 2013

Techniek: mos plaatsen

Het is gebruikelijk om bij tentoonstelling de bodem van de pot met mos te bekleden.
Je weet maar al te goed dat gepast mos niet altijd zo maar voor het oprapen ligt. Daarom is preventief op zoek gaan naar mosplakjes geen overbodige luxe. Dit kun je doen tijdens de late herfst-winter bij langdurig vochtig weer.
Naast deze verzamelde plakjes is een ander ingrediënt nodig om succes te oogsten: sphagnum mos.
Aan't werk. Je start met het opkuisen van het grondoppervlak. Je verwijdert best het bovenste laagje waar nodig. Dit is noodzakelijk omdat restanten van vaste bemesting moeilijk doordringbare laagjes kunnen vormen zodat de afwatering in het gedrang komt. Je doet dit met behulp van een pincet.
Wanneer tijdens dit werkje fijne wortels tevoorschijn komen verwijder je deze met een schaar.
Vervolgens breng je een laagje nieuw grondmengsel aan. De dikte van deze laag is afhankelijk van de dikte van de plakjes mos. 
Vervolgens komt er een laag sphagnum bovenop het grondmengsel.
Het sphagnum mos zorgt ervoor dat de plakjes mos vochtig blijven. Bovendien helpt het bij de afwerking en heeft het dus ook een esthetische functie.
Het mos werd vochtig gemaakt. Vanaf nu wordt de handeling erg technisch. De overtollige rest aarde dat aan de verzamelde plakjes kleeft, wordt voorzichtig verwijderd.
Bovenstaande foto toont hoe een plakje voor de plaatsing wordt voorbereid. Je kunt starten met het plaatsen van de plakje in een hoek. Sommigen verkiezen om rond de stam te starten.Om te zorgen dat het plaatsen van mos niet fout loopt houd je best volgende regels in gedachten:
 • het gebruik van ongeveer dezelfde grootte van plakjes oogt veel beter;
 • het plaatsen van bijvoorbeeld alleen maar grote plakjes aan de linkerkant van de pot en alleen maar kleine plakjes aan de rechterkant is uit den boze;
 • dezelfde regel geldt voor kleur, karakter en richting.
Een uitdaging is het gebruik van verschillende mossoorten door elkaar.
Om de plakjes op hun plaats te houden worden ze met een spatel of kleine schoffel aangedrukt. Bovendien bevordert dit het inwortelen van de plakjes.Er kunnen nu nog fijne korreltje grond over de mosplakjes gestrooid worden. Het voordeel is dat je een natuurlijker uitzicht krijgt en dat de kleine openingen tussen de plakjes gevuld worden met grond wat uitdroging tegen gaat. Tot slot borstel je de overtollige grondkorrels weg.Origineel artikel: "Moss technique " © Jonas Dupuich


zondag 20 oktober 2013

Verpotten (3): De boom plaatsen
Bij het verpotten moet de tijd dat de wortels aan de lucht worden blootgesteld zo kort mogelijk gehouden worden. Daarom is het voorbereidend werk even belangrijk: het vooraf klaar maken van de pot.Voorbereiding is gebeurd.

Onderaan wordt pure, grove puimsteen gelegd. Dit bevordert het drainageproces en is belangrijk dat overtollig water zo optimaal mogelijk wordt weggevoerd.Drainagelaag van puimsteen

Na toevoeging van een "bonsaimengsel" word een kleine heuvel gecreëerd. Hierop zal de wotelkluit geplaatst worden.Mengsel op de bodem van de pot

Nu komt het "meest lastige" deel van de verpotting: het correct plaatsen van de boom. Het is de bedoeling dat de stambasis juist tot zijn recht komt. Deze mag niet te diep maar ook  niet te hoog geplaatst worden.
Zodra de "grondheuvel" in de pot gebracht is wordt de boom met een draaiende beweging op het grondmengsel gezet. Er wordt dan gekeken of de boom op de juiste plaats in de pot staat.
Vaak dient bovenstaande beweging meerdere malen toegepast te worden. In de stamvoet te laag staat wordt de boom verwijderd, meer grond toegevoegd en de handeling herhaald. Neem je tijd want in dit stadium kunnen fouten nog verbeterd worden.Voorzichtig draaiend op zoek naar de juiste positie.Is de hoek O.K. ?Verdere aanpassingenContorle niveau

Wanneer de plant op het juiste niveau staat kan verder aangevuld worden met grondmengsel tot de wortels net ondergedekt zijn. We blijven een stuk onder de rand van de pot.Boom staat op de perfecte hoogte in de pot.Na toevoeging van het grondmengsel

Origineel artikel: "Setting the tree" © Jonas Dupuich


woensdag 16 oktober 2013

Reggio Emilia Show
Verpotten (2): Behandelen wortels voor verpotten

Van coniferen die groeien in grond uit de kwekerij wordt getracht om  van de oorspronkelijke grond zo veel mogelijk te verwijderen. De hoeveelheid grond die verwijderd wordt is afhankelijk van:
 • de hoeveelheid wortels;
 • de gezondheid van de boom.
Van deze wortels werd na het wegnemen van de overtollige wortels, ongeveer één derde van de grond verwijderd.Eén derde van de oorspronkelijke aarde is
verwijderd.

Nadat eerst de zijkanten van de wortels werden aangepakt is het de beurt aan de onderzijde.De onderkant

Met een fijne hark worden de wortels voorzichtig uitgekamd.Na het uitkammen

Vervolgens worden de wortels zodanig gesnoeid dat ongeveer 1/8 ongemoeid blijft.Na de snoei

De boom kan nu verpot worden.Na de snoei

Origineel artikel: "Partially bare-rooting sawara cypress" © Jonas Dupuich


zondag 13 oktober 2013

Verpotten (1): Wortelkluit verkleinen

Wanneer je een boom de eerste maal verpot zoek je eerst naar de plaats waar de stam over gaat in het wortelstelsel. Wanneer je de juiste plaats gelokaliseerd hebt kun je bepalen welke hoeveelheid wortels je verwijdert en welke je wil over houden. Dit doe je door ofwel:

 • de wortels eerst uit te kammen en dan gelijk af te knippen;
 • met grond incluis de wortels gelijk terug te snijden met een mes.
Het voorbeeld toont mogelijkheid twee.In dit geval waren er geen dikke wortels en werd de overtollige wortelkluit netjes verwijderd.donderdag 10 oktober 2013

Diepe wonden behandelen

Deze boom vertoont een zeer oud litteken, waarschijnlijk het restant van een oude tak die jaren geleden werd verwijderd. Zo'n wonde dien je zorgvuldig te behandelen om het rottingsproces tegen te gaan.
Op de met wondpasta afgedekte wonde ontstond een klein gaatje. Controle was noodzakelijk.

 


De wondpasta wordt volledig verwijderd en meteen is zichtbaar dat het rottingsproces zijn werk heeft gedaan. Merk hoe diep het pincet in het aangetaste hout kan gestoken worden.

 


Na het verwijderen van alle aangetaste delen is er een enorme holte ontstaan. Omdat littekens niet het meest esthetische beeld geven bij loofbomen en omdat callus zich alleen op harde delen ontwikkelt diende een gepaste ondergrond gecreëerd te worden. 

 


De oplossing: instant cement. Voeg een weinig water toe zodat je een niet al te vloeibare massa bekomt.

 


Zodra de mengeling klaar is wordt deze in de wonde aangebracht.

 


Vervolgens laat je de cement drogen. Afhankelijk van de soort is het droogproces anders. In dit geval bedroeg de droogtijd vijf uur. Zodra de cement wat is aangehard worden de randen proper gemaakt.

 


Het resultaat na vier dagen: de cement is hard.

 


Met een beitel wordt het eelt op de randen verwijderd. Dit zorgt ervoor dat callusgroei opnieuw zal gestimuleerd worden en het genezingsproces versnelt.

 


Nadat levend hout is bloot gemaakt wordt het geheel met wondpasta behandeld.

 


Origineel artikel: "The Trident Maple"© Peter Tea


woensdag 9 oktober 2013

Drietand esdoornJanuari 2011


Geschiedenis
De boom werd aangekocht in 2009 en had al heel wat vertakkingen en potentieel:
 • zeer goede tapsheid;
 • massieve stam;
 • mooie wortelbasis.
Natuurlijk vielen er ook een aantal minpunten te noteren. Vooral de tak- en stamdikte waren niet in verhouding. Omdat er niet direct aan de boom gewerkt kon worden werd hij verpot en in een grote kist geplaatst (61 cm x 61 cm). De takken werden sterk terug gesnoeid en het was de bedoeling dat de boom vijf jaar zijn gang mocht gaan (= de voorziene tijd die Peter Tea in Japan zou gaan doorbrengen).
Voor de volledigheid: de hoogte van de boom is 66 cm, wortelvoet 38 cm.

Augustus 2013
Vroeger dan voorzien, na twee en half
jaar, terug thuis.

Gedurende twee jaar en half werd de boom enkel teruggesnoeid omdat de uitgelopen takken te veel plaats innamen. De karaktertakken liet men bewust uitlopen om verdikking te bekomen.


Omdat de boom zo dicht begroeid was werden bladeren verwijderd zodat de takken zichtbaar werden en gestructureerd gewerkt kon worden. Dit werk is trouwens een echt zomerwerkje.
VoorzijdeRechtsAchterzijdeLinks

Door de dichte begroeiing hebben we vaak het valse beeld dat een boom ook sterk vertakt is. De vertakking komt pas echt tot zijn recht wanneer een loofboom zijn bladeren kwijt is. Fouten vallen dan meteen op.Na een paar uur bladsnoei: niet teveel takken
maar zeker meer dan in 2011.De eerste tak is in dikte toegenomen maar 
onvoldoende. Daarom mag hij verder uitlopen
tot hij in omvang verdubbeld is.VoorzijdeRechtsAchterzijdeLinks

Sommige takken werden niet terug gesnoeid. Deze mogen verder uitgroeien om dikker te worden.Détail van een tak die vrijuit mag groeien. Hij is op-
gebouwd uit verschillende vertakkingen. Laat je de
tak volledig vrijuit groeien dan vertraagt dit het ver-
dikkingsproces.Alle overbodige "concurrenten" zijn weggesnoeid zo-
dat alle energie naar de centrale tak gaat. Het
verdikkingsproces wordt op deze manier versneld.

Ontwikkeling en snoei
Vele takken werden teruggesnoeid en de boom ziet er op dit ogenblik niet uit. Het ontwikkelingsproces van een loofboom is heel anders dan van een naaldboom. Bij loofbomen komt er vooral groei- en snoeiwerk aan te pas. Eens de takken een redelijke dikte bereikt hebben kunnen ze, in tegenstelling tot deze van naaldbomen, niet meer gebogen of geplooid worden. Door het steeds herhalen van snoeien en groeien bouwt men het profiel van een loofboom langzaam op. Belangrijk is dit proces in de hand te houden want het niet just snoeien op het juiste moment kan ons een aantal jaren terug sturen in de ontwikkeling van de boom.

Je kunt als conclusie stellen dat de onderhoudstechnieken bij een loofboom op zich niet moeilijk zijn. Alleen dient er over gewaakt te worden de juiste handeling op het juiste tijdstip uit te voeren.

Origineel artikel: "The Trident Maple"© Peter Tea