CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 9 oktober 2013

Drietand esdoornJanuari 2011


Geschiedenis
De boom werd aangekocht in 2009 en had al heel wat vertakkingen en potentieel:
  • zeer goede tapsheid;
  • massieve stam;
  • mooie wortelbasis.
Natuurlijk vielen er ook een aantal minpunten te noteren. Vooral de tak- en stamdikte waren niet in verhouding. Omdat er niet direct aan de boom gewerkt kon worden werd hij verpot en in een grote kist geplaatst (61 cm x 61 cm). De takken werden sterk terug gesnoeid en het was de bedoeling dat de boom vijf jaar zijn gang mocht gaan (= de voorziene tijd die Peter Tea in Japan zou gaan doorbrengen).
Voor de volledigheid: de hoogte van de boom is 66 cm, wortelvoet 38 cm.

Augustus 2013
Vroeger dan voorzien, na twee en half
jaar, terug thuis.

Gedurende twee jaar en half werd de boom enkel teruggesnoeid omdat de uitgelopen takken te veel plaats innamen. De karaktertakken liet men bewust uitlopen om verdikking te bekomen.


Omdat de boom zo dicht begroeid was werden bladeren verwijderd zodat de takken zichtbaar werden en gestructureerd gewerkt kon worden. Dit werk is trouwens een echt zomerwerkje.
VoorzijdeRechtsAchterzijdeLinks

Door de dichte begroeiing hebben we vaak het valse beeld dat een boom ook sterk vertakt is. De vertakking komt pas echt tot zijn recht wanneer een loofboom zijn bladeren kwijt is. Fouten vallen dan meteen op.Na een paar uur bladsnoei: niet teveel takken
maar zeker meer dan in 2011.De eerste tak is in dikte toegenomen maar 
onvoldoende. Daarom mag hij verder uitlopen
tot hij in omvang verdubbeld is.VoorzijdeRechtsAchterzijdeLinks

Sommige takken werden niet terug gesnoeid. Deze mogen verder uitgroeien om dikker te worden.Détail van een tak die vrijuit mag groeien. Hij is op-
gebouwd uit verschillende vertakkingen. Laat je de
tak volledig vrijuit groeien dan vertraagt dit het ver-
dikkingsproces.Alle overbodige "concurrenten" zijn weggesnoeid zo-
dat alle energie naar de centrale tak gaat. Het
verdikkingsproces wordt op deze manier versneld.

Ontwikkeling en snoei
Vele takken werden teruggesnoeid en de boom ziet er op dit ogenblik niet uit. Het ontwikkelingsproces van een loofboom is heel anders dan van een naaldboom. Bij loofbomen komt er vooral groei- en snoeiwerk aan te pas. Eens de takken een redelijke dikte bereikt hebben kunnen ze, in tegenstelling tot deze van naaldbomen, niet meer gebogen of geplooid worden. Door het steeds herhalen van snoeien en groeien bouwt men het profiel van een loofboom langzaam op. Belangrijk is dit proces in de hand te houden want het niet just snoeien op het juiste moment kan ons een aantal jaren terug sturen in de ontwikkeling van de boom.

Je kunt als conclusie stellen dat de onderhoudstechnieken bij een loofboom op zich niet moeilijk zijn. Alleen dient er over gewaakt te worden de juiste handeling op het juiste tijdstip uit te voeren.

Origineel artikel: "The Trident Maple"© Peter Tea


Geen opmerkingen:

Een reactie posten