CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 12 februari 2014

Acer campestre: verbeteren wortelvoet

Het artikel geeft een beeld hoe de wortelvoet van een Acer campestre verbeterd wordt nadat hij vijf jaar onbezorgd mocht groeien in volle grond.
In 2000 was deze esdoorn een potlood-dunne boom die in de volle grond geplant werd en vijf jaar ongestoord mocht groeien. Vooraleer hij echter geplant werd, was net boven de wortels een tourniquet aangebracht om betere oppervlaktewortels te ontwikkelen. Bij het oogsten vijf jaar later had de tourniquet niet het gehoopte resultaat opgeleverd (foto boven).
Voorjaar 2005 na de wortelsnoei. De verspreidde ontwikkeling van de wortels als gevolg van de tourniquet was aanvaardbaar. De wortels verschenen op dezelfde hoogte maar het totaalbeeld kon veel beter. 
Aan de voorzijde van de boom zie je drie evenwaardig ontwikkelde wortels maar aan de achterzijde was van noemenswaardige wortelgroei geen sprake.
De boom werd in een container geplaatst om te herstellen en om kracht op te doen voor het komende "ent-werk" in de lente.
Voorjaar 2006: de boom had zijn herstelperiode gekregen en, typisch voor Acers, had een sterke wortelgroei plaats gevonden.
Bovenstaande foto toont de achterzijde van de boom. De tourniquet is nog steeds te zien, echter de oppervlaktewortels staan te laag en nieuwe wortels zijn nodig om een mooi radiaal beeld te verkrijgen.
Een poging om hetzelfde jaar te enten was geen succes geweest. De toegepaste techniek (boorenten) had slechts één gelukte poging opgeleverd.
In mei 2006 werd een nieuwe poging ondernomen. Vier zaailingen werden aan de voor- en achterzijde van de boom geënt. Eén van de dikkere oppervlaktewortels werd ook gespleten. Door het verwijderen van de hoeveelheid hout in het midden van de wortel werd voldoende levend materiaal links en rechts behouden en ontstonden zo twee 'nieuwe' wortels. Door de wortel te splitsen nam ook de tapsheid toe wat uiteraard een pluspunt betekende.
Nog een jaar later werden opnieuw vier jonge zaailingen aan de achterzijde van de boom toegevoegd zodat een 'perfectere' wortelvoet zich kon ontwikkelen.
Lente 2010. Drie jaar na de ingreep (2009) waren alle wonden goed genezen. De transplantaten mochten drie jaar ongestoord groeien en werden dan stevig teruggesnoeid. Het doel van deze ingreep: aanmoedigen van de sapstroom naar de stam toe en niet langer naar de toppen van de transplantaten.
In het voorjaar van 2010 werden alle sporen van jonge aanplant verwijderd. De snoeiwonden werden met de nodige nauwkeurigheid verzorgd. Dit is voor Acers geen overbodige luxe omdat het bloeden van de boom in deze periode nefaste gevolgen kan hebben.
Vervolgens werd de boom uit de container genomen zodat de wortels correct gesnoeid konden worden.
Nu er voldoende wortels de boom voedden kon gestart worden met het verwijderen van alle overtollige wortels en wortelresten. Met de knobbeltang werden deze verwijderd. Het voordeel is niet alleen dat je een vlakke wortelbasis krijgt maar dat aangroei van fijne, nieuwe haarwortels gestimuleerd wordt.
Closup van de wortelvoet. Merk de gesplitste dikkere wortel en hoe deze nieuwe haarwortels aangemaakt heeft.
Januari 2014: de voorzijde van de boom.
Januari 2014: de achterzijde van de boom.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten