CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 17 april 2014

Gigant verpotten: Utah juniperus (1)

Van vindplaats naar container

In 2010 werd de boom uitgegraven.
Zo zagen de wortels, of wat daarvoor moest doorgaan, eruit.
De boom werd in een container geplaatst.
Eens de boom opgepot werd hij in een ruimte gebracht met hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Hier verbleef hij gedurende één jaar vooraleer hij naar buiten gebracht werd. Indrukwekkend hoe de boom overleefde met behulp van slechts enkele haarwortels.
Verpotten

Verpotten zou het eerste werk worden in het verdere proces. De boom had nood aan een beter grondmengsel dat een krachtigere groei van het wortelstelsel zou stimuleren. Bovendien was het nodig om de huidige ontwikkeling van de wortels te controleren en na te gaan of deze gereduceerd kon worden zodat hij in een kleinere pot geplaatst kon worden.
  

Met behulp van een heftruck wordt de boom in het atelier gebracht. Een emmer van 20 liter geeft een idee van de grootte van de boom.
De boom wordt ontdaan van zijn eerste verblijfplaats. Meteen heb je ook een beeld van de enorme massa dood hout.
Nadat de houten kist verwijderd is valt het puim uit elkaar. Voorzichtig worden puim en wortels van elkaar gescheiden. Het is uiteraard de bedoeling om zo weinig mogelijk wortels te beschadigen.
  Bij jeneverbessen is het zo dat bepaalde delen in de boom voorzien worden van voedingsstoffen door welbepaalde wortels. Daarom is het nodig te onderzoeken welke wortels in verbinding staan met welke takken. Tevens is dit ook het moment om te kijken welke wortels afgestorven zijn en geen enkel nut meer hebben voor de boom.
Op onderstaande foto wijst de vinger van Peter Tea een wortel aan die zeer belangrijk is voor de boom omdat hij juist een groot gebied van het loof "onderhoudt".
Grotere wortels, verder naar beneden, werden bij het uitgraven doorgesneden. Er ontwikkelden zich geen nieuwe haarwortels. Deze wortel is van geen enkel nut meer en zal verwijderd worden.
  De grote wortel op de foto hieronder was de reden dat de boom in een zo grote container moest. Het is nu belangrijk te weten welk deel van de boom in contact staat met deze wortel. Een ingreep is noodzakelijk omdat de boom anders nooit in een geschikte pot kan geplaatst worden.
De wortels, waarvan Peter wist dat ze zeker dood waren, werden alvast verwijderd.
Wanneer de boom opgetild is merk je twee massa's wortels: één dichter bij de stam (rechts) en één verder van de stam verwijderd (links). Je merkt ook dat alle resterende grond verwijderd is. Dit is niet de normale werkwijze bij het verpotten van jeneverbessen. Het kan zelfs nefast zijn voor de gezondheid van de boom. Evenwel was deze ingreep niet gepland. De grond viel uit zichzelf van de wortels.
Stel dat je hetzelfde probleem tegen komt ga dan niet onbesuisd te werk. Ga zeker niet snoeien. In normale omstandigheden zou slechts een deel van de wortels gekuist worden. Het andere deel laat men ongemoeid.
In dit geval werden de wortels regelmatig beneveld om uitdroging te voorkomen.
  De volgende stap is erachter zien te komen welke wortels welk loof voeden. Onderstaande foto toont de grote tak die in het ontwerp zal behouden blijven. Op de schors van de tak merk je verticale lijnen. Deze lijnen helpen me de levenslijn van de tak te bepalen.
  De levenslijn op de stam.
De levenslijn naar de wortels.
De gevolgde lijn mondt uit bij de wortels die Peter in zijn planning wilde behouden. Vervolgens gaat hij op zoek naar dat deel van de boom dat met de andere wortelmassa verbonden is.
  Deze brede lijn bevoorraadt de rest van het loof in de top van de boom.


Het loofgedeelte dat niet zou gebruikt worden in het ontwerp van de boom was gelukkig verbonden met de wortels die het verst van de stam waren verwijderd. Dit gedeelte kon dan ook probleemloos verwijderd worden.


De tweede wortelmassa is weg en de boom kan nu in een kleinere behuizing.
Stel dat ...

Wat als het wortelprobleem omgekeerd zou uitgevallen zijn en de nodige wortels ver van de stam zouden gelegen zijn ? De beste optie zou dan enten geweest zijn. Deze keuze is veel beter dan het scheiden van de levenslijnen en overgaan tot buigen wat in vele gevallen ook wordt toegepast.

Origineel artikel: "Utah juniper (Aka "Big sexy")" © Peter Tea


Geen opmerkingen:

Een reactie posten