CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 5 juni 2014

Ontbladeren Acers
Acer buergerianum volledig ontbladerd .


Stokoude grootvader gedeeltelijk ontbladerd.


Detail bladerdek.


Dieper liggende bladeren verschrompelen en sterven
af. Wanneer niets ondernomen wordt zullen ook tak-
ken verloren gaan.


Door gebrek aan zonlicht verkleuren sommige bla-
deren.


Bij Acers kunnen bladbundel tegelijk snoeien. De
sterkte van de tak bepaalt of we deze techniek al
dan niet uitvoeren.


1. Sterk: ontbladeren of terugsnoeien tot eerste
bladpaar.
2. Zwak: ontbladeren maar niet snoeien.
3. Medium: ontbladeren of terugsnoeien tot eerste
bladpaar.


Zwakke takken in de top: ontbladerd maar niet ge-
snoeid.


In de praktijk worden snoei en ontbladeren in één
beweging uitgevoerd.


Dikke eindvertakking die vervangen moet worden ...


door een gezonde zijtak.


Geclusterde delen = competitie. Lange, gezonde
scheuten overklassen de zwakkere.


Dunnen is de boodschap. We behouden zijscheuten
van verschillende sterkte en laten voldoende
ruimte voor vertakking.


 We werken van boven naar beneden.


Snoeien en ontbladeren van de buitenste bladeren
voorkomt niet alleen bladsterfte binnenin de boom
maar versterkt de binnenste delen zodat het even-
wicht in de boom bewaard wordt.


 Clos-up gedeeltelijke ontbladering.


 Acer waar het rechtse deel van de boom sterker is.


 Na uitdunnen: beter evenwicht.


 Binnenste bladeren op een offertak verwijderd. De-
ze ingreep verplicht het ontwikkelen van sterke en
lange scheuten.


 Offertakken links. Het merendeel van de onderste
takken moeten dikker worden.


Origineel artikel: Juan Andrade

Geen opmerkingen:

Een reactie posten