CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 30 oktober 2014

Ligustrum: van haag naar bonsai
Na een leven als deel van een haag werd deze lugustrum in 2009 uitgegraven en opgepot. Eén jaar later vertoont de plant een zeer sterke groei wat alleen maar op een brok gezondheid wijst.
Ligustrum is een zeer sterke plant en ideaal voor bonsai-ingrepen. De plant mag gerust teruggesnoeid worden tot de romp, ze zal opnieuw uitlopen en overvloedig nieuwe scheuten ontwikkelen. Dit diende in dit voorbeeld ook gedaan te worden om tot een acceptabele bonsaistam te komen.
In plaats van elke stam terug te zagen werd gekozen om ze halfweg in te zagen ...
... en vervolgens, om een meer natuurlijk uitzicht te krijgen, van de basis te scheuren.
Alle stammetjes werden zo behandeld om een meer taps uitzicht te krijgen.

Door de stam ongemoeid te laten aan de onderzijde/links werd deze massiever en werd bovendien de tapsheid nog meer benadrukt.
Met behulp van een slijpmachine werden de randen afgevlakt. De stambasis meet nu net geen 17 cm.
Nu de boom een mooie tapsheid vertoont wordt besloten om hem te verpotten in een container met een beter bonsaimengsel. Dit zal niet alleen de groei bevorderen maar maakt het ook gemakkelijke het onkruid definitief te verwijderen.
Tijdens deze ingreep viel meteen op dat de vorige eigenaar de boom veel te diep in de pot geplaatst had. De werkelijke stambasis zat maar liefst 10 cm onder het grondoppervlak. Dit is een belangrijk gegeven want de stambasis bepaalt de verdere verhoudingen van de boom.
Na het verpotten vertoont de boom een mooie stam waarop verder gebouwd kan worden. Hij werd nu met rust gelaten om opnieuw op krachten te komen.
Voorjaar volgend seizoen. Er is beslist om deze zijde als voorzijde voor de toekomstige bonsai te gebruiken. De ligustrum is één van de eerste soorten die knopgroei vertonen in het vroege voorjaar maar pas echt op gang komen in de maanden mei/juni.
Zomer van hetzelfde jaar. De boom vertoont, dank zij gebruik van de gepaste meststoffen, groeischeuten van wel een meter lang. Bovendien had hij heel wat kracht opgedaan en kon overgegaan worden naar een selectie van de takken voor de verdere opbouw.

Enkele scheuten zijn weerhouden als toekomstige takken.

De takken worden bedraad en de boom krijgt een eerste vorming. Binnen de week kwamen al nieuwe scheuten tevoorschijn.
In oktober van hetzelfde jaar werd een aanvang genomen met het freeswerk. Oude wonden werden weggewerkt en uitgehold.

Het uiteindelijke doel van het freeswerk moest een holle stam worden. Een groot volume van de boom zou dus verwijderd worden. Het hout van ligustrum is hard en vraagt wat inspanning bij het frezen.
De eerste "freesingrepen" zijn achter de rug.
Februari van het volgende jaar: de boom werd opnieuw met de frees onder handen genomen. Weer werd meer hout verwijderd en détailwerk uitgevoerd. De boom werd opnieuw van zijn bladeren ontdaan en opnieuw bedraad.
Een maand later kreeg de boom een nieuwe behuizing. Het was tijd voor zijn eerste bonsaipot. Daarvoor diende het nodige snoeiwerk aan de wortels te gebeuren.
De wortels aan de voorkant van de boom stonden in verbinding met dood hout, zouden op termijn toch afsterven en mochten onmiddellijk verdwijnen.
Beneden had de wortelkluit een grote bol. Deze had geen enkel nut en zou bovendien een lage plaatsing in een bonsaipot verhinderen.


Dus ... de zaag erin en in de pot.

Mei: de boom in zijn eerste bonsaipot.

De boom had nu zes maanden verdiende rust achter de boeg. Nu de nieuwe groei er zat aan te komen werd alles nog eens terug gesnoeid, bedraad en in vorm gezet.
Juni volgend groeiseizoen. Een volume nieuwe groei. Net zoals het vorige jaar had de boom volledig vrij mogen groeien.

Najaar en drie jaar na de eerste vormgeving, de finale look van de ligustrum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten