CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zondag 9 november 2014

Eerste drie jaren uit het leven van een Ulmus procera

2010
Februari 2010 wordt de Ulmus, na toestemming van de eigenaar, uitgegraven.

Goed te zien op de foto is de draaiing in de stam. De boom ontwikkelde zich op de restanten van een andere volwassen boom, waarschijnlijk geveld door de iepenziekte. Vermits deze ziekte enkel toeslaat bij volwassen bomen kon de jonge boom zich zorgeloos ontwikkelen. 
De vorm van de stam sprong onmiddellijk in het oog en was dan ook de voornaamste reden om de boom uit te graven. Bovendien is de compactheid (de ouderdom wordt geschat op 60 - 100 jaar) en daarbij gepaard gaand de sterke jonge takontwikkeling, door de hulp van paarden, meegenomen.
Nog een reden voor de eigenaardige kronkeling zou de zoektocht naar licht kunnen geweest zijn en de jonge boom de oudere als ondersteuning hiervoor gebruikt heeft.
Bovenstaande foto laat de schade aan een meidoorn, door grazende paarden toegebracht, zien. De meidoorn stond trouwens op dezelfde locatie als de Ulmus.
De boom in zijn voorlopige huisvesting. Het broederdeel (rechts) is ondertussen, ondanks de goede zorgen, afgestorven. 

2011
De boom krijgt de noodzakelijke verzorging en verder krijgt hij de kans om op krachten te komen.

2012
De wortels worden aangepakt.
Gedurende het voorbije jaar had de boom door sterke ontwikkeling in de topzone laten zien dat hij de ingrepen goed had doorstaan en in een uitstekende gezondheid vertoefde. Daarom werd besloten de behuizing te verkleinen.
Zodra de wortels werden bloot gelegd was direct merkbaar welke de restanten van de "grote broer" waren geweest en waar de kleinere boom ontstaan was. Omdat ze wel 2 m lang waren werd op 30 cm links en rechts van de nieuweling het oude wortelmateriaal weggezaagd (op onderstaande foto wijzen de restanten van twee oude hoofdwortels diagonaal naar de rechter benedenhoek).
De hoofdwortels vertoonden al fijne wortelontwikkeling.
Bij het uitgraven werden deze wortels met een scherpe snoeischaar doorgesneden en afgedekt met wondpasta. Doe je dit niet, dan hypothikeer je het genezingsproces.
Het feit dat de hoofdwortels snel fijne wortels ontwikkelden is goed, ook al zullen ze terug gesnoeid worden om dichter bij de stam compactere wortels te krijgen.
Bovenstaande foto toont heel wat fijne wortelgroei (gele pijlen) op de twee hoofdleiders maar er is ook heel wat gebrek aan fijne wortelgroei (rode punten) dicht bij de stam. Het gaat hier om een zeer oude boom die zeer sterke wortels nodig heeft om te kunnen overleven. In tijd zal de fijne wortelgroei wel komen.
Binnen een paar jaren zullen de hoofdwortels weggesnoeid worden. Op de rode stippen worden dan gaten geboord die met sphagnum mos afgedekt worden en zo nieuwe, jonge wortels ontwikkelen. Hoofdwortel 1 zal dan nog 1/3 meten van zijn huidige lengte terwijl wortel 2 volledig verwijderd wordt.
Wortel 3 is een jonge, gezonde wortel op de juiste plaats. Deze wordt behouden maar op dit moment en voorlopig onder wortel 1 geleid om de goede groeirichting te verzekeren.


De boom in zijn nieuwe behuizing. Een deel van de oude grond werd aan het nieuwe grondmengsel toegevoegd.
Het grondoppervlak werd rijkelijk met Sphagnum mos bedekt. Dit bevordert de goede groei en houdt tevens de bodem vochtig.
Een laag mos komt bovenop het Sphagnum mos. Dit is niet alleen uit esthetisch oogpunt maar ook praktisch: bij het water geven wordt het Sphagnum mos niet weggespoeld.
2013
De hoofdwortels worden terug gesnoeid.
Het is de bedoeling op na te gaan of de hoofdwortels kunnen teruggesnoeid worden. Daarvoor moet de boom opnieuw uit de pot.


Duidelijk merkbaar is de wortelgroei onder de boom als op de uitenden van de hoofdwortels. De gele lijnen markeren de plaatsen waar deze laatsten zullen gesnoeid worden.
Na de snoei: de wortelbasis is compacter en de boom kan nu in een bonsaischaal.
De weggesnoeide wortels. Omdat een grote hoeveelheid wortels verwijderd werd worden de resterende met rust gelaten. Op deze manier krijgen ze de kans de ingreep te verwerken en energie op te doen voor ontwikkeling van nieuwe wortels. Als je onderstaande foto vergelijkt met deze van 2012 was het het ideale moment om de hoofdwortels te snoeien. Ze zouden anders te dominant geworden zijn.
De boom wordt opnieuw opgepot in een volwaardig grondmengsel en mag opnieuw herstellen.
Bron © Bonsaibasho

Geen opmerkingen:

Een reactie posten