CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zaterdag 24 januari 2015

Juniperus: gered van wisse dood

De reden achterhalen waarom een bonsai er soms het loodje bij neerlegt is niet altijd voor de hand liggend. Wanneer de eigenaar van de boom een beginner is, ligt vaak watergift, bemesting, samenstelling van de grond, ... aan de oorsprong. Evenwel kan ook een meer ervaren bonsailiefhebber geconfronteerd worden met bomen die een mindere gezondheid tentoon spreiden. Het achterhalen van de oorzaak is even belangrijk als het voorkomen ervan.
De boom in dit artikel is eigendom van een ervaren bonsaiist. Op een gegeven moment vertoont het loof verkleuring en sterft af. Toen de boom bij Harry Harrington werd aangeboden was reeds de helft van het loof afgestorven.
Deze Juniperus chinensis werd in 2000 vanuit Japan naar het Verenigd Koninkrijk ingevoerd.
Hoewel een groot deel van het loof was afgestorven bleef er nog een grote hoeveelheid gezond loof over. Om de één of andere reden was een deel van de wortels ineens afgestoven wat een onmiddellijke weerslag had op het toploof van de boom. 
Bij onderzoek werden bewijzen gevonden van de aanwezigheid van mijten. Meestal is een zwakke gezondheid al de reden van de aanwezigheid van schadelijke insecten en is dit vaker de oorzaak van het probleem eerder dan het ongedierte zelf.


Het dode loof werd verwijderd. De dode takken werden behouden omdat ze in het toekomstige ontwerp nog een rol dienen te vervullen. Vervolgens kwam een inspectie van het grondoppervlak aan de beurt. Het onkruid werd verwijderd. Meteen viel de povere kwaliteit van het grondmengsel op (Akadama die aan elkaar was gaan klitten) rond de wortelvoet. Deze was bij het verpotten niet verwijderd want de rest van het grondmengsel was O.K.
Bij het verpotten is het zo dat een juniperus niet graag heeft dat alle oude grond in één keer wordt verwijderd en vervangen door nieuwe. Meestal wordt een deel van de oude grond behouden en zoeken de wortels zelf een weg in het rondom liggende nieuwe mengsel. Evenwel dient na verloop van jaren het oude mengsel wel vervangen te zijn.
Zoals merkbaar op bovenstaande foto is de Akadama opgedroogd ondanks de vochtige grond er rond. Dit gebeurt wanneer Akadama gaat klitten en opname van vocht niet meer mogelijk is. Harry vermoedde dan ook dat de wortels die in de Akadama groeiden uitdroogden en vervolgens afstierven met ook het afstervend loof als gevolg. Dit was meteen ook de verklaring dat de wortels in de goede grond het wel goed deden en een deel van de boom in leven hielden.
Dit probleem komt vaak voor bij dennen en juniperussen die in Akadama geplaatst worden. Een tip is dan ook, om zo voorzichtig mogelijk, met behulp van een stokje de oude grond te verwijderen zonder de wortels te beschadigen. De Akadama kan dan vervangen worden door een beter grondmengsel waarin de boom rustig kan herstellen en zich verder ontwikkelen.
Bij het verwijderen van de Akadama werd het probleem meteen duidelijk. Een grote hoeveelheid fijne haarwortels was onlangs afgestorven. Dit kon je merken omdat er nog geen rottingsproces was opgetreden.
De boom vanuit een ander standpunt. Je ziet dat bij de laatste verpotting de boom een andere inplantingshoek kreeg en met slechts één verankeringsdraad werd vastgemaakt. Als gevolg van de wind kregen de wortels aan deze zijde van de boom nooit de kans zich vast te zetten en te ontwikkelen en dienden ze te overleven in de minder goede grond rond de stam met het gekende resultaat als gevolg.
De oorzaak van het afstervend loof kennende werd de boom met de nodige omzichtigheid verpot.
Nu de meest dringende ingrepen gebeurd waren kon nagedacht worden over de toekomst van de boom.
De "gezonde" zijde van de boom. Er is voldoende loof over voor een grondige herstyling. Vooraleer hiermee begonnen wordt krijgt de boom de nodige herstelperiode en de tijd voor aanmaak van nieuw loof. Dat is het ogenblik dat de boom vertelt dat hij sterk genoeg is om nieuwe ingrepen te ondergaan.
De "kale" zijde van de boom wordt de voorzijde van de nieuwe look. Achterliggend gezond loof zal naar voor gebracht worden en afgestorven takken zullen als jins in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd.

Origineel artikel: "A Dying Juniper Bonsai" © Harry Harrington

Geen opmerkingen:

Een reactie posten