CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

vrijdag 27 februari 2015

Marcos Belans Carpinus

Toen ikzelf in aanraking kwam met bonsai en er ook interesse voor begon te vertonen verzaakte ik aan één ding waar ik tot op de dag van vandaag veel spijt van heb: het nemen van foto's. 
Daarom is het altijd nuttig eens bij de buren te kijken, je ogen de kost geven en bijleren. Het fotoverhaal van deze Carpinus betulus van Marcos Belan brengt de evolutie van deze boom heel goed in beeld.

Het levensverhaal van de boom begint voor ons in maart 2010, ergens in de Slovaakse bossen, waar op dat ogenblik de winter nog een poging deed om de laatste sneeuw op de bergtoppen in leven te houden. Marcos was de bossen ingetrokken en vond op een bepaald ogenblik deze kanjer:

een Carpinus betulus, veel voorkomend in deze streken, groeiend tegen een rots in rotshoudende grond met wortels die zich verticaal naar beneden ontwikkeld hadden m.a.w. niet meteen de gemakkelijkste boom om uit te graven.Begraven onder een rots tegen een berghelling.De boom is gedeeltelijk vrij gemaakt.

Vervolgens werd de boom naar de thuisbasis gebracht. Tijdens de reis werden de wortels bewaard in een mengeling van zeolit (sterk absorberend gesteente) en ruwe turf.
Vervolgens werd de boom in een container geplaatst, stevig verankerd. Vanaf dag één kreeg de boom zowel organische als chemische meststof, overvloedig water, een plaatsje in de zon en voor de rest ... rust.Marcos schrijft op zijn blog het volgende:" Nadenkend hoe de boom er in de toekomst zou uitzien, was ik helemaal niet zeker welke takken dienden terug gesnoeid te worden. Ik was op dat ogenblik nog maar een beginneling. Ik speelde daarom op zekerheid en snoeide niet veel takken terug, wetende dat dit na een tweetal groeiseizoenen toch zou moeten gebeuren. Dit heeft natuurlijk als gevolg dat ik de ontwikkeling van de boom wat vertraagde."
April 2012April 2014Maart 2013, net voor de eerste verpotting.Voorbereiding van de nieuwe pot. De mengeling bestaat uit 
zeolit, Keramzit (heel poreus) en meststoffen.
De boom maart 2014

Even terug in de tijd.
Om tot bovenstaand resultaat te komen werd tijdens een workshop in 2011, in overleg met Walter Pall, het algemene beeld van wat de boom uiteindelijk zou moeten worden bepaald. De takken werden gesnoeid waar nodig, wat freeswerk om de "natural look" te benaderen uitgevoerd. Drastische ingrepen die op langere termijn vruchten afwerpen, uitgevoerd m.a.w. de basisstructuur werd vastgelegd.
De boom werd regelmatig bedraad. Aanvankelijk een aangenaam en vrij eenvoudig werkje. Maar naarmate er meer takjes verschijnen en verfijning aan de orde is, wordt het een secuur werk.201120122013Januari 2015: net voor het bedraden.


2013Januari 2015: na het bedraden.
De boom heeft nog een lange weg te gaan maar de evolutie die hij de laatste twee jaren doormaakte zijn spectaculair en in niets meer te vergelijken met de struik die werd opgegraven in 2010.
Wat me opviel bij het lezen van het artikel was het inwinnen van het advies van een kenner, meester, mentor (noem het zoals je wil). Het is de enige weg om zelf samen met je bomen te evolueren in deze prachtige hobby.

donderdag 26 februari 2015

Japanse witte beuk: lentewerk

Snoei
Onderstaande boom werd een aantal jaren geleden ingevoerd vanuit Japan en kreeg de nodige aanpassingsperiode. Het moment is nu gekomen om een aantal ingrepen te doen zodat de boom meer tot zijn recht komt.
De boom telt 50 jaar en is mede zijn ouderdom wat uit zijn vorm gegroeid. De romp is niet perfect en drastische snoei is nodig om nieuwe groei te stimuleren en tot herstijlen over te gaan.
Vorig jaar werd de boom, nadat de bladeren pas uitgelopen waren, terug gesnoeid tot twee exemplaren wat een overvloed aan nieuwe interne scheuten op gang bracht. Dit jaar echter was de kroon zo dicht begroeid dat weinig van de nieuwe interne scheuten, als gevolg van gebrek aan licht, enige levenskans zouden krijgen.
Daarom werden net na het uitlopen van de nieuwe toppen deze teruggesnoeid tot twee bladeren.
Twee weken later volgde een nieuwe inspectie. Onderstaande foto toont uitlopen van vijf bladeren die terug gebracht werden naar twee. Het betreft hier natuurlijk de sterke scheuten. De zwakke werden gerust gelaten.
Eens deze ingreep voltooid kregen de zwakkere interne scheuten de kans zich te ontwikkelen. Door selectie om sterkere scheuten terug te snoeien of te verwijderen krijgen de nieuwe de kans zich volop te ontwikkelen binnenin de boom.
Bladsnoei
Een gezonde beuk met een goed ontwikkeld wortelstelsel zal een massa kruin aanmaken bestaande uit te grote bladeren als vooraf niet aan vroege, gerichte knopsnoei gedaan wordt. Omdat de winters in onze contreien onvoorspelbaar zijn en terugsnoeien tot op één knop niet zonder gevaar (deze moest maar eens bevriezen) werd knopsnoei gelaten voor wat het is.

Het gevolg is natuurlijk een veel te dicht begroeide kruin waar heel wat snoeiwerk (bladsnoei) nodig is om licht binnenin toe te laten.

De techniek is vrij eenvoudig. Je neemt de hoofdnerf van een blad tussen duim en wijsvinger en plooit dit dicht.

Met een schaar wordt een snede aangebracht vanaf de top schuin naar achter.

Het verwijderde deel ziet eruit als volgt:maandag 16 februari 2015

Winnaar Noelanders Trophy 2015
Pinus Pentaphilla
Eigenaar: Andres Alvarez Iglesias (ES)
Gevormd: Mario Komsta
Foto © Bonsai Art

zondag 15 februari 2015

Bedraden

Een onderwerp dat al verschillende keren in deze blog aan bod kwam, en als basistechniek een onmisbaar gegeven, wordt toch nog al te vaak stiefmoederlijk toegepast (zelfs door ervaren bonsaimeesters). Een correct aangelegde draad vergemakkelijkt de latere takzetting van de boom en behoedt deze voor onnodige schade. Omdat ik altijd geleerd heb dat het beheersen van een goede bedradingstechniek onontbeerlijk is, richt ik er nog even de spots op. 
De keuze van de draad is zeer belangrijk. Zo zie je op bovenstaande afbeelding van links naar rechts: een te dunne draad, een te dikke draad en ten slotte een correcte keuze. Een tip in deze: de draad moet ongeveer de helft of 1/3 van de dikte meten als de diameter van de tak die bedraad wordt. Helemaal juist is deze regel niet want de draadkeuze kan zeer sterk verschillen van soort tot soort.
Het aanbrengen van de bedradingshoek dient ook in het oog gehouden te worden. Zo zie je op het voorbeeld van links naar rechts: een te strakke omwikkeling, een te losse bedrading en tot slot een correcte omwikkeling.
Omdat het aanleggen van draad o.a. als doel heeft een tak te ondersteunen kan hier niet achterloos mee omgegaan worden.
Zo zal in voorbeeld een de draad een minimale ondersteuning geven en meer schade aan de tak kunnen toebrengen. Voorbeeld twee heeft hetzelfde gevolg als voorbeeld één alleen in de kans op takbreuk zeer groot.

Twee technieken
Houd bij het bedraden volgende technieken voor ogen en succes is verzekerd.

1. Wanneer je één tak bedraad is het noodzakelijk dat een aantal windingen onder het buigpunt aanwezig zijn om een correcte verankering te bekomen.
Merk op dat de draad zo aangelegd wordt dat de windingen zich onder de zijtakken bevinden. Plan vooraf dat de draad steeds aan dezelfde zijde van de zijtakken geplaatst wordt. Zo vermijd je later kruisingen.

2. Gebruik altijd één draad om twee zijtakken te bedraden. Veranker aan de buitenzijde van de taksplitsing. Onderstaand voorbeeld toont hoe het moet.
3. Verbinden van twee zijtakken. De primaire tak is stevig bedraad en zo dat de windingen onder de secundaire vertakking zitten. De zijtakken worden met een dunnere draad, die boven de primaire ligt, bedraad. Kruisen van de bedrading wordt op deze manier vermeden.
En volgens hetzelfde principe naar de tertiaire vertakking.

Merk op dat de verankeringsdraad onder de eerste secundaire tak aangebracht is en boven de volgende tweede tak.

Dit heeft als gevolg dat er zal gekruist worden bij het bedraden van de secundaire takken.
Zoals eerder gezegd wordt er bedraad om verschillende redenen:

  • de takken te spreiden om meer zonlicht binnenin de boom toe te laten;
  • de takken op de gewenste plaats te houden;
  • beweging in de takken aan te brengen;
  • ...
Origineel artikel: "Wiring" © Nebari Bonsai