CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 30 april 2015

Gedeeltelijke ontbladering bij Acers

In deze periode van het jaar krijgen alle bomen een flinke boost. De Acers zijn hierop geen uitzondering. Deze soort bouwt nu een zeer dicht bladerdek op dat de nodige aandacht verdient. Om te voorkomen dat het binnenste deel van de boom van alle zonlicht ontnomen wordt en de binnen liggende knoppen zich niet kunnen ontwikkelen is gedeeltelijke ontbladering geen overbodige luxe.
De ingreep is zeer eenvoudig. Van elk bladpaar wordt één blad met de snoeischaar verwijderd. 

Voor het ontbladerenDe top is al gesnoeid.Na het snoeien.Origineel artikel: "Partial defoliation of a Japanese Maple" © Nebari Bonsai

zondag 26 april 2015

Pinus sylvestris: nijpen, snoeien, plukken ...

Vandaag het resultaat van kaarsen nijpen, oude naalden plukken ... gedurende het vorige seizoen. Zelfs op de stam zijn nieuwe knoppen verschenen.


zaterdag 25 april 2015

Nieuwe wortels creëren

Op zijn blog geeft Hans Van Meer een handig en eenvoudig trukje mee om nieuwe wortels te creëren en zo de wortelbasis van een boom te verbeteren. Zelf had hij dit gezien bij een bezoek aan Roland Petek en Tomas Kovsca.
Nieuwe uitlopers, aan de basis van de boom, worden voorzichtig naar beneden gebogen. Voor er gestart wordt met de techniek wordt rond de wortels mos aangebracht om de groei van nieuwe uitlopers te stimuleren. Het is dan hopen op een paar uitlopers die op de gewenste plaats verschijnen.Een nieuwe uitloper net aan de basis. De rode pijl
toont een wortel die vorig seizoen gecreëerd werd.Een gebogen stukje ijzerdraad wordt als ver - 
ankering gebruikt. De rode pijl toont een wortel 
die vorig seizoen gecreëerd werd.De uitloper is voorzichtig naar beneden gebogen en
wordt door de pin gefixeerd. Waar de uitloper
komt te rusten werd wat aarde verwijderd. Zo
zal hij naar de bodem toegroeien. Laat wel wat
ruimte voor de top zodat deze kan verder groeien
en toenemen in volume. De top wordt bedekt met
aarde wanneer het gewenste resultaat bereikt is.Twee pinnen zijn voldoende om de uitloper op 
zijn plaats te houden. Druk de restanten van het 
mos goed aan aan de basis van de uitloper.Rode pijl: toont de overblijfselen van de pin. Omdat 
de scheut iets hoger op de stambasis groeide diende
hij meer gebogen te worden.
Groene pijl: een oudere wortel.

Origineel artikel: "Serious at work and a trick" © Hans Van Meer

donderdag 16 april 2015

Eerste verpotting van een zwarte den

Vaak overkomt je bij het verpotten van een boom het gevoel dat er op een bepaald moment geen terugweg meer mogelijk is.Eens de wortels gekamd, is er geen weg terug.

Vermits het hier gaat om een eerste verpotting ondergaat de boom een metamorfose: van landschapsboom naar bonsai. De meest radicale verandering van deze metamorfose gebeurt in de pot: de wortels komen in een ander grondmengsel te staan.
In dit specifieke geval diende een deel van de wortels verwijderd te worden om in de nieuwe, kleinere pot te passen. Om de vitaliteit van de boom te vrijwaren wordt slechts een deel van de oude "grond" vervangen. Na twee jaar kan dan het volledige wortelstelsel van alle oude grond ontdaan worden.
Het volledig opkuisen van de wortels bij dennen vraagt veel energie van de bomen en kan zelfs het einde van de boom betekenen. Daarom wordt vaak de volgende regel gehanteerd: bij de eerste verpotting wordt slechts 1/3 tot de helft van het originele mengsel verwijderd. Twee jaar later de rest.Voor het verpotten.

Nadat de boom uit de pot genomen is, wordt gekozen om 1/2 van de originele grond volledig weg te nemen en meer bepaald dit deel waar het minste wortels te zien zijn. Door op deze manier te werken ervaart de boom het minste stress. Ook is het handiger om de boom te verankeren in zijn nieuwe pot.
Het is belangrijk om zo weinig mogelijk wortels te beschadigen. Daarom is het gebruik van het juiste materiaal bij het kammen onontbeerlijk (eetstokjes en wortelhaken). Om de oude grond volledig te verwijderen wordt ook vaak gebruik gemaakt van water.De helft van de  wortelkluit waar alle grond ver- 
wijderd is.De andere helft.Bovenaanzicht.

Nadat het werk voltooid is wordt er zorg voor gedragen dat de zijde die met rust werd gelaten volledig intact blijft. De boom wordt vervolgens op de gewenste positie in de pot geplaatst en van een nieuw grondmengsel voorzien.Na de plaatsing.

Om de wortels te verplichten naar beneden te groeien wordt gebruik gemaakt van een eetstokje. Vooraleer de boom te verankeren wordt er grondmengsel tussen de wortels gedaan. Zo voorkom je beschadiging.Na het toevoegen van grondmengsel.Het meeste grondmengsel is aangebracht.

Nadat al het mengsel is aangebracht wordt de boom verankerd.
Na drie weken wordt gestart met een stevige bemesting om de boom klaar te stomen voor het kaarsen plukken later in het seizoen.Na het verpotten.

zaterdag 11 april 2015

Forsythia in bloei

Nik Rozmans mame Forsythia bloeit als nooit te voren. Meer foto's op zijn blog.vrijdag 10 april 2015

Extreme buiging

Deze kleine taxus kwam vier jaar geleden in Tony Tickles bezit. De boom werd gezond genoeg bevonden om een extreme buiging te ondergaan. Het is de bedoeling om de dikke tak als lager gelegen karaktertak te gebruiken. 75% van de tak bestaat uit dood hout. Met de zaag werd een inkeping gemaakt tot juist tegen de levende ader. Deze zou ervoor zorgen dat bij het splitsen de tak niet verder scheurt.

Met behulp van split- en concaaftang werd het dode hout verwijderd, rekening houdend dat geen enkel levend deel geraakt werd. Vervolgens werden twee gaten in de resterende tak geboord. Deze dienen om de draden die straks gebruikt worden voor het buigen te verankeren. Na het aanbrengen van de draad wordt de tak omwikkeld met raffia en alles wordt met spanbandjes stevig aan elkaar gebonden. Met twee handen werd de tak gebogen. Er werd rekening gehouden dat hij een zachte curve zou maken zonder knikken in de levende ader. De tak krijgt nu het ganse groeiseizoen om te herstellen en vrijuit te groeien.


donderdag 2 april 2015

Nijpen lentekaarsen bij zwarte den

Ontwikkelen van goede bonsai betekent het toepassen van steeds dezelfde filosofie: 
  • eerst opbouwen van de stam door het ontwikkelen van een krachtige, gezonde takkenstructuur;
  • vervolgens komen de takken aan de beurt. We focussen op een minder sterke groei om de dichtheid te bevorderen.
Dit klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Wanneer we de overgang maken van de stam naar de takken vertonen de meeste bomen een te krachtige groei. Daarom zijn er een aantal strategieën voor handen om dit tegen te gaan:
  • Verminderen van de voedingsstoffen. Wanneer dit echter te radicaal gebeurt kan het de boom verzwakken. Een Pinus dient bovendien zeer vitaal te zijn als we beginnen met het verwijderen van de kaarsen.
  • Verminderen van zonlicht en/of water is een andere optie. Ook dit is vaak niet zonder gevolgen want een boom heeft nu eenmaal zonlicht en water nodig om in form te blijven.
  • Het reduceren van de lentekaarsen is een andere mogelijkheid die we even van naderbij bekijken.
Op het moment dat de kaarsen beginnen te groeien nijpen we een deel weg met de vingers. De hoeveelheid die weggenomen wordt hangt af van de lengte, lees sterkte, van de kaars.
Hieronder een voorbeeld van een 11-jarige zwarte den.
Het is de bedoeling om een kleine boom te maken. Wanneer de stam de gewenste dikte bereikt heeft, kunnen we de langste kaarsen nijpen en zo de groeikracht die de boom ontwikkeld terug dringen.

De techniek.
We nemen de kaars tussen wijsvinger en duim
en verwijderen het bovenste deel.
Bij deze den werd van de langste kaarsen de helft weggenomen. De kleinere werden ongemoeid gelaten.
In dit stadium van ontwikkeling werd niet meer van de kaarsen weggenomen om het evenwicht te behouden. Zoals je ziet is het nijpen van de kaarsen niet hetzelfde als het verwijderen ervan. Het nijpen gebeurt voordat de naalden zich ontwikkelen.