CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

donderdag 16 april 2015

Eerste verpotting van een zwarte den

Vaak overkomt je bij het verpotten van een boom het gevoel dat er op een bepaald moment geen terugweg meer mogelijk is.Eens de wortels gekamd, is er geen weg terug.

Vermits het hier gaat om een eerste verpotting ondergaat de boom een metamorfose: van landschapsboom naar bonsai. De meest radicale verandering van deze metamorfose gebeurt in de pot: de wortels komen in een ander grondmengsel te staan.
In dit specifieke geval diende een deel van de wortels verwijderd te worden om in de nieuwe, kleinere pot te passen. Om de vitaliteit van de boom te vrijwaren wordt slechts een deel van de oude "grond" vervangen. Na twee jaar kan dan het volledige wortelstelsel van alle oude grond ontdaan worden.
Het volledig opkuisen van de wortels bij dennen vraagt veel energie van de bomen en kan zelfs het einde van de boom betekenen. Daarom wordt vaak de volgende regel gehanteerd: bij de eerste verpotting wordt slechts 1/3 tot de helft van het originele mengsel verwijderd. Twee jaar later de rest.Voor het verpotten.

Nadat de boom uit de pot genomen is, wordt gekozen om 1/2 van de originele grond volledig weg te nemen en meer bepaald dit deel waar het minste wortels te zien zijn. Door op deze manier te werken ervaart de boom het minste stress. Ook is het handiger om de boom te verankeren in zijn nieuwe pot.
Het is belangrijk om zo weinig mogelijk wortels te beschadigen. Daarom is het gebruik van het juiste materiaal bij het kammen onontbeerlijk (eetstokjes en wortelhaken). Om de oude grond volledig te verwijderen wordt ook vaak gebruik gemaakt van water.De helft van de  wortelkluit waar alle grond ver- 
wijderd is.De andere helft.Bovenaanzicht.

Nadat het werk voltooid is wordt er zorg voor gedragen dat de zijde die met rust werd gelaten volledig intact blijft. De boom wordt vervolgens op de gewenste positie in de pot geplaatst en van een nieuw grondmengsel voorzien.Na de plaatsing.

Om de wortels te verplichten naar beneden te groeien wordt gebruik gemaakt van een eetstokje. Vooraleer de boom te verankeren wordt er grondmengsel tussen de wortels gedaan. Zo voorkom je beschadiging.Na het toevoegen van grondmengsel.Het meeste grondmengsel is aangebracht.

Nadat al het mengsel is aangebracht wordt de boom verankerd.
Na drie weken wordt gestart met een stevige bemesting om de boom klaar te stomen voor het kaarsen plukken later in het seizoen.Na het verpotten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten