CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

dinsdag 28 juli 2015

Onderscheid nieuwe en oude groei bij juniperus

In deze periode van het jaar, na een aantal zeer warme dagen, laten oude naalden bij de juniperus het afweten en verkleuren.Bruine naalden bij een Juniperus occidentalis

Bruine naalden in een boom kunnen alarmerend over komen. Echter wanneer het gaat om oude naalden is er geen enkele reden tot paniek.Nieuwe, groene groei - oude,bruine naalden

Eén van de eerste bonsailessen: "Verwijder oude groei voor je gaat bedraden". Als beginneling was het niet altijd evident om oude en nieuwe groei van elkaar te onderscheiden. Wanneer je nu deze juniperus bekijkt is het echter niet zo moeilijk het ene van het andere te onderscheiden. En groen of bruin, deze naalden kunnen veilig verwijderd worden.Oude naalden kun je veilig verwijderen.

Een ander verschil kun je zien aan de toppen van de naalden. Groene en gezonde groei wijst op jong, actief gebladerte. Gebladerte met bruin, grijs of saai-groene toppen duiden op oudere groei en kun je verwijderen.

Onderstaande foto toont een voorbeeld waar verkeerd was gehandeld. Er was enkel nieuwe groei aan het uiteinde van de tak. Daar waar de boom verkeerd genepen was, is geen enkele nieuwe groei te bespeuren.Alleen nieuwe groei aan de top

Als je de lengte van de tak als doel stelt, geeft dit niets. Stel je daarentegen de compactheid van de boom voorop, dan is dit niet de gewenste weg. Stopt de groei bij het oude loof, dan verwijder je het best en werk je verder met de nieuwe groei.

maandag 27 juli 2015

Verwijderen lentescheuten zwarte den

"Snoeien, doet groeien", maar soms sta je versteld wat er van zo'n kleine boom weggenomen wordt. Jonas Dupuich nam de tijd om alles netjes te inventariseren.


Stap 1: scheuten verwijderenShohin zwarte den - 21 jaar oud
Na het verwijderen van de lentescheuten

Stap 2: verwijderen overtollige naaldenNa het verwijderen van overtollige naalden

Stap 3: lichte snoei waar nodigEerste tak rechts is te langNa de snoei van deze tak

De boom is weer up to date. Er werden 14 takken, heel wat naalden en 212 lentescheuten weggenomen.Verwijderde takkenVerwijderde naaldenVerwijderde lentescheuten

Na deze ingreep wordt de boom extra verwend met mest om terug op adem te komen.

Origineel artikel: "Decandling shohin black pine" © Jonas Dupuich

zondag 26 juli 2015

Hoe en wat van marcoteren

In dit artikel wordt een marcot geplaatst op een Ulmus Americana.

De reden van het dragen van handschoenen is deze keer niet ter bescherming van de boom maar wel van jezelf. Soms vind je in sphagnum restanten van een schimmel terug die voor de mens nare gevolgen kan hebben (we hebben het hier niet over sphagnum welke je in de handel koopt, maar zelf vergaard mos uit de natuur).

Aanbrengen van de ring
Je maakt een inkerving die:
  • minstens even breed is als de dikte van de boom;
  • rechte randen;
  • doorheen de schors tot de sapstroom gaat.
Om te begrijpen hoe een boom deze ingreep kan overleven moet je het volgende weten. 
De stam van een boom is opgebouwd uit verschillende delen zoals je op onderstaande tekening kunt zien.


Een boom kun je verdelen in twee grote gebieden: de wortels en bladeren met daartussen de takken en de stam. De stam kun je beschouwen als de pijplijn tussen bladeren en wortels. Door fotosynthese slaan de bladeren energie op terwijl de wortels water uit de bodem opnemen. De stam "transporteert" het water naar boven en het voedsel naar beneden. Omdat de structuur van de stam uit verschillende lagen bestaat gebeurt in elke laag een specifiek onderdeel van dit transport.
Wanneer we nu een marcot aanbrengen gaan we het transsport van voedingsstoffen en water exploiteren door wortelgroei te stimuleren.

In het spinthout gebeurt het watertransport van de wortels naar de bladeren. In de bast vindt dan weer het energie- of voedingstransport plaats. Zolang de sapstroom niet onderbroken wordt zal de top van de boom niet afsterven. Door de bast door te snijden krijgen de wortels geen energie meer en zal wortelgroei op de inkeping gestimuleerd worden.

De praktijk

De snede
Met een scherp mes worden de verschillende lagen verwijderd.
Dit werkje vraagt de nodige omzichtigheid en gaat niet altijd vanzelf. Ga grondig en nauwkeurig te werk om succes te verzekeren.
De laatste foto laat zien waar de sapstroom (spinthout) zich bevindt.


Het werk is bijna voltooid. Eén bepaalde techniek bestaat erin simpelweg het overtollige hout weg te schrapen. Omdat het spinthout dik genoeg is hoef je je geen zorgen te maken stukjes weg te krabben. Zorg ervoor zoveel mogelijk witte vezeltjes (innerlijk cambium) weg te halen.


Vooraleer het sphagnum aangebracht wordt dient het in water geweekt te worden. Neem hiervoor de nodige tijd zodat elke vezel van het mos verzadigd is. Vervolgens wordt aluminiumfolie gebruikt om het mos in te pakken (Omdat de auteur in het zonovergoten Florida woont, maakt hij gebruik van aluminiumfolie. Dit materiaal reguleert de temperatuur beter. In onze streken wordt veelal gebruik gemaakt van zwarte plastic.).
Bij het aanbrengen van de folie wordt ervoor gezorgd dat de glanzende zijde naar buiten wijst. Let goed op dat genoeg mos gebruikt wordt, dat het correct aangebracht wordt en zeker de bovenzijde van de inkeping raakt.

Vervolgens wordt de onderzijde mest aluminiumdraad gefixeerd.

De bovenzijde wordt zo geplooid dat er een kommetje ontstaat. Op deze manier wordt optimaal water opgevangen en houdt het mos nat. Dit laatste is een absolute noodzaak.

Tot slot wordt het deel boven de marcot gesnoeid. Dit stimuleert nieuwe groei en nieuwe groei heeft wortels nodig. Tot slot krijgt de plant extra voeding ter ondersteuning.

Bron: "Some tricks I've learned about air-layering" © Adam's Art

maandag 20 juli 2015

Freeswerk aan Japanse zwarte den

Deze zwarte den werd geïmporteerd uit Japan en de leeftijd wordt tussen de 80 à 100 jaar geschat. Dit soort van bomen wordt in Japan als export product geteeld.
De grote littekens, overblijfselen van offertakken om de stam te laten verdikken, dienen weggewerkt te worden.
De kweker heeft bij het afzagen van de offertakken niet gedacht restanten over te laten die als jin verwerkt konden worden. Er zal dus wat freeswerk aan te pas komen. Belangrijk hierbij is de oude bast niet te beschadigen.
Eerst wordt de boom opgekuist. 
Waarvoor opgelet diende te worden gebeurt al snel. Een stukje bast komt los. Met houtlijm wordt het euvel hersteld.
Vervolgens wordt met het freeswerk gestart. Eerst wordt langs de omtrek van het litteken gewerkt.
Ook deze storende knobbel wordt onder handen genomen.


Hier werd de oorspronkelijke top verwijderd. Het kwal-achtige litteken wordt dit:


Dit is het voor dit ogenblik. Verder werk gebeurt later wanneer de tijd er rijp voor is.

zondag 19 juli 2015

Herstijlen van een shimpaku

Onderzoek van de boom
In de top van de boom is een tak afgescheurd. Dit hoeft niet meteen het einde van de tak te betekenen. Zolang de tak niet is afgeknakt kan dit euvel hersteld worden.
De grond en de boom zijn een weinig van plaats veranderd in de boom. Ook dit geeft geen probleem omdat er voor een heel andere inplantingshoek zal gekozen worden en de boom toch verpot wordt.
De boom vertoont restanten van spint maar is hiervoor behandeld. Nieuwe groei toont aan dat de boom zich goed herstelt.


De stam heeft een goede beweging alleen is er onderstaand probleem:


De rechte lijn werkt storen en hier moet zeker iets aan gedaan worden.
Voor een juniperus hebben we een aardige wortelvoet waar iets mee gedaan kan worden. 
Aan het werk
Eerst en vooral zal de boom een andere inplantingshoek krijgen.
Uit de pot zien we een gezond wortelstelsel. Alleen de toplaag van het grondmengsel is O.K.


De wortelkluit wordt met natte doeken tegen uitdroging beschermd en er wordt ook voor een andere pot gekozen.
Opkuisen van het loof wordt de volgende opdracht.
Sterke groei wordt geknepen.
Verder verdwijnt alle dode loof (bruin van kleur), zwak loof, loof dat aangetast is geweest door spint, naar boven groeiend loof, naar beneden groeiend loof en loof dat in clusters groeit.

Twee voorbeelden van zwakke takken

Het tweede voorbeeld is waarschijnlijk het gevolg van verkeerde snoei nl. terugsnoeien tot een zwakke knop. Moest de boom ruimer opgepot zijn (bv. houten bak) dan kan zo'n zwakke tak sterk worden. In dit stadium echter is verbetering niet mogelijk en is er maar één optie: verwijderen.
Na het verpotten en opkuisen ziet de boom er zo uit:

De stam
Dood hout: jin en shari O.K.
Er dienen wel een aantal gebreken aangepakt te worden.Eerste en tweede tak vertrekken vanuit 
de top.Aan de achterzijde maakt de linker tak
een onorthodoxe beweging.

Echte achtertakken zijn er niet echt. De stam bestaat uit draaiingen, keringen en een top recht naar boven.


Omdat de top vrij zwak is mag deze gedurende een paar maanden, op een zonnig plaatsje, vrijuit groeien. 

Toekomstbeeld: