CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 16 september 2015

Juniperus chinensis: onderhoud

Naar het einde van de lente merk je, vooral binnenin de boom, de ontwikkeling van vergeeld loof. De reden is eenvoudig: oude, zwakke groei met gebrek aan zonlicht. Dit vergeelde loof dient verwijderd te worden in de lente of de herfst. Het is best dit loof te verwijderen omdat bij verwijdering je juniperus in de toekomst geen vergeeld loof meer zal aanmaken.
Van nature uit stoot een juniperus dit loof af. Door het zelf te verwijderen behoud je niet alleen de balans in je boom, je stimuleert bovendien de groei van jong, gezond en krachtig loof.
Dit proces is niet alleen bij juniperussen  meer tevens bij alle coniferen het geval.

Een voorbeeld: een Juniperus chinensis 'Itoigawa', rijpend om een latere vorming te ondergaan. De groei is helemaal uit balans maar vertoont dank zij de nodige bemesting een stevige groei.
Op onderstaande foto is dit duidelijk te merken. Ook veelvuldig aanwezig is de vruchtgroei.
In de zwakkere zones van de boom is het vergeelde loof duidelijk te zien.
In de lagere etages van de boom is het verschil in groeikracht duidelijker. Willen we deze takken van afsterven behoeden, dan moet het oude, zwakke loof over de ganse boom verwijderd worden.
Voor de snoei


Na de snoei

Na het snoeien van het oude loof worden de bessen (echte energievreters) verwijderd.
Zolang de topjes van het zwakke loof groen blijven kunnen deze behouden blijven.
Vergelen de topjes, verwijder je dit zwakke loof.
De tak na een volledige opkuis.
Merkbaar is het verschil in sterkte: sterke toppen, zwakker loof naar binnen toe. Willen we sterke looftoeven dan snoeien we terug tot twee à drie waaiers. In de zwakkere zones snoeien we niet. We elimineren enkel het zwakke, gele loof.
Na de opkuis:
maandag 14 september 2015

zondag 13 september 2015

Zomergroei bij zwarte den

Wanneer je dennen in de zomer ontdaan werden van hun kaarsen  is het de tijd van bemesten, water geven en wachten op de herfst om aan de naaldenpluk te beginnen. Je kunt nu ook vaststellen welke bomen sterke en zwakke groei vertonen.
Het aanpassen van bemesting en watergift heeft effect op de lengte van de naalden maar de sterkte van de knoppen zal alleen een invloed hebben het komende groeiseizoen wanneer de nieuwe kaarsen zich ontwikkelen.

Bomen kunnen korte scheuten ontwikkelen met enkele naaldparen. Ideaal voor voor fijne vertakking, maar niet gewenst in een beginstadium van hun ontwikkeling. Deze bomen zullen veel meststoffen, water en zonlicht nodig hebben in de komende lente.Zwakke zomergroei = gezonde boom maar zwakke groei.

Gezien het stadium van zijn ontwikkeling vertoont onderstaande boom goede nieuwe groei. Omdat de boom weinig takken heeft mag geen verfijnde groei verwacht worden.Compacte groei

Vervolgens evenwichtige groei, maar de naalden zijn te lang.Groei compact, naalden te lang.Detail stam, prachtige schors na elf jaar

De volgende in de rij vertoont sterke groei. Mooi, maar de nieuwe takken zullen veel te lang worden. Volgend jaar zal de boom in zijn ontwikkeling getemperd moeten worden.Sterke zomergroei

Om de groei te temperen passen we verschillende technieken toe.
  • Minder water toedienen. Omdat de gezondheid van de boom primeert zal niet gekozen worden om minder water of meststoffen toe te dienen.
  • Een andere optie is om het knijpen van de kaarsen op een later moment uit te voeren. Zo zal de twee groei minder sterk zijn.
  • Een laatste keuze is de boom volgend jaar net dezelfde behandeling te geven als dit jaar ???????
Zoals je kunt zien op de foto ontstaan er uit elke scheut tussen de 2 en 8 nieuwe scheuten. Door veel kleine scheuten te laten staan, zal de energie over vele kleine scheuten verdeeld moeten worden. Zo zullen dus bij eenzelfde bemesting korte internodiën ontstaan omdat er meer takken zijn.
Zeer sterke zomergroei

Het gevolg van ingrijpende snoei is het resultaat hierboven. Verwijderen van dikke takken stimuleert een zeer sterke groei. Omdat deze scheuten zo lang zijn, kunnen velen niet gebruikt worden en remt dit de ontwikkeling van de boom. Om de groei van de boom te vertragen, worden tijdens de herfstsnoei extra takken behouden, watergift en bemesting verminderd en kaarsenpluk naar een later tijdstip verschoven.
Perfecte zomergroei

Deze boom is tien jaar verder in zijn ontwikkeling dan de bovenstaande bomen. Kleine takken zijn aanwezig, de kaarsen werden vervroegd terug genepen omdat de naalden te lang waren. Bemesten en watergift worden nauwgezet opgevolgd.

zondag 6 september 2015

Witte den: energieverdeling

Alle bomen hebben een natuurlijk ingebouwd mechanisme dat de innerlijke huishouding regelt om zo optimaal mogelijk te kunnen overleven. Deze mechanismen zijn het duidelijkst waarneembaar bij bomen die om de één of andere reden in extreme omstandigheden terecht komen.
Zo merk je dat bomen die in een dichte begroeiing overleven, vaak maar een paar zwakke, lagere takken hebben en een kleine dicht begroeide top op zoek naar licht.
Een boom op een rotsachtige bodem spreidt dan weer zijn wortels breed uit omdat diep in de bodem binnendringen niet mogelijk is.
Deze natuurlijke groeipatronen catalogiseren we in verschillende bonsaistijlen. Het grote verschil is dat we met onze bonsai verschillende technieken gebruiken om tot deze stijlen te komen.

Een gezonde boom verkrijgen is de grootste uitdaging. Vaak kunnen we ons het verlies van takken niet permitteren. In de natuur herstelt zich dit op de één of andere manier en in de bonsaiwereld proberen we dit natuurlijk groeiproces over te nemen.
Belangrijk is het evenwicht in de boom bewaren. Daarvoor:

  • geef je elke tak de nodige ruimte en licht;
  • dien je elke knop te plaatsen zodat deze het best tot ontwikkeling kan komen;
  • zorg je ervoor dat elke etage even sterk ontwikkelt.
Bekijken we bovenstaande witte den. Na analyse merk je dat deze toch al wat jaren tellende delen heeft die zich sterker of zwakker ontwikkelden. De ontwikkeling van de kaarsen toont dit aan.
De sterke en zwakkere delen werden op bovenstaande foto gemarkeerd:rood = sterk


geel = medium

groen = zwak


Je merkt hoe de kaarsen in grootte variëren binnen elke plateau en over gans de boom. De boom toont je duidelijk het stadium van ontwikkeling waarin elk deel zich bevindt.

Kaarsen nijpen

Het nijpen van de kaarsen is één van de technieken om het evenwicht in een boom te bewaren. Kaarsen bij een den zijn zijn investering in nieuwe groei voor het volgende jaar.
De stengel die de nieuwe kaarsen draagt, is tevens drager van de bloemen. Deze bloemen ontwikkelen pollen en vallen dan af. Een naakt stengeltje blijft over. De top van de kaars is licht groen. Dit zijn de naalden voor het volgende jaar. In vele handleidingen lees je de kaars te reduceren met 1/3 tot 2/3. Doe je dit voor de kaars volledig is opengegaan dan houd je alleen bloemen over en zal de tak afsterven.
Een meer veiligere methode bestaat erin de kaarsen vroeger te verwijderen of overtollige kaarsen volledig weg te snoeien.

In bovenstaande cluster groeien vier kaarsen. Je reduceert dit aantal tot twee door de twee sterkste weg te nemen en twee tegenoverstaande te laten staan; Zo bevorder je nog eens de vertakking.

In de top van de boom vind je meestal de sterkst ontwikkelde clusters. Heb je als doel de boom groter te later worden, laat dan de kaarsen met rust. Streef je een betere balans in je boom na, dan kun je meteen kaarsen verwijderen of wachten tot deze zijn open gegaan.


Origineel artikel: "Understanding Strength And Energy Flow in White & Black Pines" © Bonsai Basho

zaterdag 5 september 2015

Sterke en zwakke knoppen
Twee en een half jaar oude rode dennen. Het verschil tussen beiden? De sterkte van de knoppen. Gevolg? Deze met de sterkste knoppen (rechts) zal het volgende groeiseizoen de sterkste groei ontwikkelen.Gezonde knop in de top

De boom links is zwak en heeft kleine knoppen. Dit kan het gevolg zijn van ziektes of van een agressieve verpotting. Er moet bijgevolg geen sterke groei verwacht worden de eerstvolgende lente en zomer.
Zwakke knop in de top

Zoals normaal is, zijn de overige knoppen bij beide bomen zwakker dan deze in de top.Gezonde knop op de vertakkingZwakke knop op de vertakking

Ontwikkelt je boom een zwakke knopgroei, vraag je dan af wat de oorzaak kan zijn. Bijsturen vooraleer de boom in rust gaat, is nu nog mogelijk.