CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zondag 13 september 2015

Zomergroei bij zwarte den

Wanneer je dennen in de zomer ontdaan werden van hun kaarsen  is het de tijd van bemesten, water geven en wachten op de herfst om aan de naaldenpluk te beginnen. Je kunt nu ook vaststellen welke bomen sterke en zwakke groei vertonen.
Het aanpassen van bemesting en watergift heeft effect op de lengte van de naalden maar de sterkte van de knoppen zal alleen een invloed hebben het komende groeiseizoen wanneer de nieuwe kaarsen zich ontwikkelen.

Bomen kunnen korte scheuten ontwikkelen met enkele naaldparen. Ideaal voor voor fijne vertakking, maar niet gewenst in een beginstadium van hun ontwikkeling. Deze bomen zullen veel meststoffen, water en zonlicht nodig hebben in de komende lente.Zwakke zomergroei = gezonde boom maar zwakke groei.

Gezien het stadium van zijn ontwikkeling vertoont onderstaande boom goede nieuwe groei. Omdat de boom weinig takken heeft mag geen verfijnde groei verwacht worden.Compacte groei

Vervolgens evenwichtige groei, maar de naalden zijn te lang.Groei compact, naalden te lang.Detail stam, prachtige schors na elf jaar

De volgende in de rij vertoont sterke groei. Mooi, maar de nieuwe takken zullen veel te lang worden. Volgend jaar zal de boom in zijn ontwikkeling getemperd moeten worden.Sterke zomergroei

Om de groei te temperen passen we verschillende technieken toe.
  • Minder water toedienen. Omdat de gezondheid van de boom primeert zal niet gekozen worden om minder water of meststoffen toe te dienen.
  • Een andere optie is om het knijpen van de kaarsen op een later moment uit te voeren. Zo zal de twee groei minder sterk zijn.
  • Een laatste keuze is de boom volgend jaar net dezelfde behandeling te geven als dit jaar ???????
Zoals je kunt zien op de foto ontstaan er uit elke scheut tussen de 2 en 8 nieuwe scheuten. Door veel kleine scheuten te laten staan, zal de energie over vele kleine scheuten verdeeld moeten worden. Zo zullen dus bij eenzelfde bemesting korte internodiën ontstaan omdat er meer takken zijn.
Zeer sterke zomergroei

Het gevolg van ingrijpende snoei is het resultaat hierboven. Verwijderen van dikke takken stimuleert een zeer sterke groei. Omdat deze scheuten zo lang zijn, kunnen velen niet gebruikt worden en remt dit de ontwikkeling van de boom. Om de groei van de boom te vertragen, worden tijdens de herfstsnoei extra takken behouden, watergift en bemesting verminderd en kaarsenpluk naar een later tijdstip verschoven.
Perfecte zomergroei

Deze boom is tien jaar verder in zijn ontwikkeling dan de bovenstaande bomen. Kleine takken zijn aanwezig, de kaarsen werden vervroegd terug genepen omdat de naalden te lang waren. Bemesten en watergift worden nauwgezet opgevolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten