CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

dinsdag 30 december 2014

donderdag 25 december 2014

Toppositie

De linkse foto toont de voorzijde van de boom, de rechtse de achterzijde.
Wortel over rotsShohinShohinShohin

Wat opvalt is de naar voren makende beweging van de top van de bomen. Door deze manier van werken toe te passen creëer je een compactere top met veel takken. Wanneer je dezelfde top rechtop zou plaatsen en de vertakking meer open zou trekken verkrijg je een hogere, ijle en karakterloze top.

woensdag 24 december 2014

Project Acer palmatumDe boom in 2012.

Waarom werd deze boom aangekocht ?
  1. Hij had al een zekere maturiteit. Dit is o.a. merkbaar aan de grijze kleur van de bast.
  2. De nebari was de tweede reden. Een basis waar in de toekomst resultaten mee bereikt kunnen worden is aanwezig.
Na de aankoop kreeg de boom een plaats in de tuin, de nodige voeding en water met gevolg dat hij zich goed ontwikkelde. De tijd was gekomen voor een herstijling.
Stappenplan
1. Met een tandenborstel en water wordt de nebari opgekuisd en alle mos verwijderd.
2. Vervolgens ging de huidige, te zware top eraf en nam een lager liggende tak deze functie over.
De wonde werd eerst met vloeibare wondpasta afgedekt en daarna met een vaste kneedgum.

3. Nadat de top verwijderd was kwamen de takken, waar elke vorm van tapsheid verdwenen was, aan de beurt. Dit is meestal het gevolg van het vrijuit laten groeien. Er ontstaan teveel knoppen op één plaats en deze gaan na verloop van tijd knobbels vormen. Snoeien is de enige optie.
Verdikking aan het eind van de tak die alle tapsheid 
weg neemt.De slechte delen worden gesnoeid en door gepast
snoeien zal de fijne vertakking opnieuw opgebouwd
worden.

4. Bemesten en snoeien
Door overvloedig toedienen van meststoffen begonnen nieuwe knoppen, zowel op de takken als de stam, te zwellen. Zelfs op oude stamdelen verschenen nieuwe knoppen. Dit gaf tevens de zekerheid dat gericht snoeien ter verbetering van fijnere vertakking geen problemen zou opleveren.
Nieuwe knopgroei aan de stambasisKnoppen in de onderste, oude delen van
de boom.Beschadigd door het bloeden van de
snoeiwonde.Knoppen, knoppen en nog eens knop-
pen.Het is eenvoudig om lange takken terug
te snoeien met de wetenschap dat
overvloedige knopgroei in de plaats
komt.

Vermoedelijk had de boom in het verleden vaak op droog zaad gestaan. Dit viel vooral op bij de groei-explosie na het toedienen van meststoffen.

5. Bepalen van het toekomstbeeld
De stambeweging zou heel goed passen met een secundaire tweede stam. Een jonge scheut stond op de juiste plaats om voor dit doel te gaan. Een primaire bedrading werd aangelegd en de scheut zal in eerste instantie vrijuit mogen groeien.
De nieuwe stam

6. Verbeteren totaalbeeld
Door de boom een grondige update te geven wordt meteen ook gekozen voor een andere voorzijde. Bij de oude voorzijde was een storende wortelgroei (kruisen). De nieuwe voorzijde toont een mooiere nebari. Bovendien laat de boom een mooiere stambeweging en tapsheid zien.
De nieuwe voorzijde. De boom heeft al-
les om uit te groeien tot een prachtige
bonsai.

maandag 22 december 2014

Nieuwe wortels enten bij Acer campestre
In 2005 werd deze Acer voor vijf jaar in volle grond geplaatst met als doel de stam in volume te doen toenemen.
Tegelijk met het planten kreeg hij een tourniquet net boven de wortelvoet om een betere wortelspreiding te verkrijgen. Het was, zoals je kunt zien, een verdeeld succes.
Lente 2005: de wortels werden terug gesnoeid. De tourniquet had aanvaardbaar werk geleverd. De wortels vertoonden een redelijke spreiding op dezelfde hoogte. Maar het kon beter. Drie dikkere wortels, met weinig vertakkingen, aan de voorzijde van de boom en zo goed als geen wortels aan de achterzijde.
De boom werd in een container geplaatst om te herstellen.
Lente 2006: het herstel verliep voorspoedig en kenmerkend voor Acers de wortels hadden zich rijkelijk ontwikkeld.
De foto toont de achterzijde van de boom. Het litteken van de touniquet is nog zichtbaar. De wortels die zich ontwikkelden staan te diep en dienen in het midden van de rode cirkel te komen. Door gaten op deze hoogte te boren was getracht nieuwe wortelgroei te stimuleren maar dit was niet gelukt.
Juni 2006: twee zaailingen werden ge-ent aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de boom. Eén van de dikke hoofdwortels werd ook gespleten. Het doel van deze ingreep is dubbel. Je verkrijgt twee nieuwe wortels, die zich op hun beurt weer vertakken, en je verhoogt de tapsheid.
2007: aan de achterzijde van de stam werden nog eens vier nieuwe enten aangebracht.
Lente 2010: drie jaar later en de enten aan de achterkant van de stam zijn goed aangeslagen. Omdat de enten vrijuit hadden kunnen groeien werden ze begin 2009 teruggesnoeid zodat ze volledig afhankelijk zouden worden van de sapstroom van de boom.
Alle overbodige restanten werden verwijderd en met wondpasta afgedekt. De wonden worden goed beschermd omdat Acers in deze tijd van het jaar de gewoonte hebben om overvloedig te bloeden. Op deze manier vangen we dit natuurlijk proces wat op. Rechts boven was de ent niet aangeslagen. In een later stadium zal opnieuw geprobeerd worden.
De wortels na opkuis. Je merkt dat een deel van de oorspronkelijke wortels nog steeds aanwezig is.
Met freesmateriaal en de nodige takken worden overbodige delen verwijderd. Dit stimuleert de groei van nieuwe haarwortels wat op langere termijn de spreiding weer ten goede komt.
Close up van de eerder gespleten wortel. De enten op de splitsing hebben hun werk gedaan.
Resultaat van de ingreep: een horizontale wortelspreiding.
2010: de Acer in zijn nieuwe pot. Volgende opdracht: verbeteren van de takkenstructuur.

donderdag 18 december 2014

Quercus: opbouwen wortelstelsel

Quercus, geen boom voor beginners ?
Op zijn blog geeft Danny Use een aantal interessante tips bij het verpotten van deze soort.Klik hier.

woensdag 17 december 2014

Karamatsu-time

Voorbije zaterdag werd o.a. Eddy's Acer weer op punt gesteld.
Bedraden volgens het boekje. Onze leermeester hamert er altijd op.
Meer op de blog van Karamatsu.

Opbouwen stam Carpinus betulus
Augustus 2011: Bovenstaande stam was, zonder de nodige ingrepen, niet bruikbaar als "bonsaistam". Ook al had hij een zekere omvang hij was veel te lang en de takken waren in verhouding ook niet O.K. Dikke takken in de top en dunnere takken beneden, verre van ideale opbouw.
September 2011: Toen de boom uit zijn container genomen werd viel meteen op dat hij niet in de beste grond was neergepoot. De kwaliteit en ontwikkeling van de wortels sprak boekdelen.
November 2012: Herfst een jaar later. De stam was tot de juiste hoogte gereduceerd, verpot en bemest zodat hij tijdens de afgelopen lente en zomer naar hartenlust kon groeien.
Ook de nieuw gekozen top ontwikkelde zich uitstekend. Hij won duidelijk in omvang zodat de nieuwe stamlijn bepaald kan worden.
Omdat de boom terug in volle grond zou geplaatst worden (verdikken van de stam en secundaire vertakking stimuleren) werd aan drastische vormsnoei gedaan. 
Februari 2013: De haagbeuk in zijn nieuw bed. Het bed is een ideaal alternatief voor het groei in volle grond. Sterke groei boven als ondergronds is verzekerd.
Merk op dat, hoewel de toptak gekozen is, er een grote resterende stomp van de originele stam werd overgelaten. Het is aan te raden om te wachten tot de lente om deze gepast terug te brengen tot de gewenste lente. De wonde zal sneller genezen en er is door de op gang gekomen sapstroom ook minder kans op indringen van ziekten.
December 2014: de boom na twee volle groeiseizoenen. De toptak heeft vrijuit mogen groeien om aan dikte te winnen.
Ondertussen werden de blijvende takken gesnoeid om de toekomstige takkenstructuur te verbeteren.
De stomp was in de zomer van 2013 verwijderd.
December 2014: Hoewel de wonde niet zichtbaar is aan de voorzijde van de boom, van bovenaf daarentegen is ze wel duidelijk aanwezig.
Om de tapsheid van de boom nog sterker te maken wordt de toptak terug gesnoeid tot de eerste vertakking die als nieuwe top dienst zal doen.


December 2014: De toptak is nu 2 cm dik, lichtje bedraad en naar boven gericht.

Origineel artikel: "Devolping a Hornbeam Bonsai Trunk" © Harry Harrington

woensdag 10 december 2014

Pinus mugo: voor en na


Meer op de blog van Karamatsu.

Wintersnoei Acer palmatum

Acers zijn snelle groeiers en snoeien is daarom geen overvloedige luxe omdat niet alle takken bruikbaar zijn in de ontwikkeling van een boom. Wanneer de bladeren het binnenaanzicht niet langer verbergen, zijn de late herfst of de winter het ideale moment om deze klus te klaren (?). Vaak lijkt het alsof we twee stappen vooruit nemen en één achteruit maar een lange termijnvisie leert ons dat dit niet zo is.Voor en na het snoeien. De rode strepen tonen ongeveer waar
de snoeisnede gemaakt werd.

Het doel op dit ogenblik is de fijne vertakkingen te verbeteren. De sterke groei van het afgelopen jaar heeft bij de secundaire vertakking gezorgd voor te lange uitlopers. De snoei zorgt ervoor dat de internodieën korter bij elkaar komen te liggen wat een fijne vertakking ten goede komt. Een gouden regel: alles terugsnoeien tot twee vertakkingen.Voor en na het snoeien. 

Winter, het ideale moment om te snoeien ?

Net zoals bij berk en haagbeuk heeft een Acer last van "bloeden" wanneer er gesnoeid wordt tijdens de foute periode. Het sapverlies bij bomen in de vrije natuur kan soms zelfs zo erg zijn dat binnen een half uur een glas kan gevuld worden.
De sapdruk begint met zich op te bouwen in het begin van de winter. Op het einde van de winter is deze zeer hoog. Hij zorgt ervoor dat voldoende voedingsstoffen klaar zijn voor het moment dat de lente begint. Alle sappen moeten tot boven in de boom geraken en daarom begint de boom hier al mee op het einde van het vorige seizoen. Snoeien op het einde van de winter is dus uit den boze.
Het best kun je snoeien als de boom nog in blad staat en liefst na 21 juni. Nu is het probleem dat we aan de verfijning van de takken enkel kunnen werken als de boom kaal staat. Een regel is dan de snoei uit te voeren bij het begin van de winter tot nieuwjaar. 

Kan een boom dood bloeden ?

Neen. Je moet wel op de correcte manier snoeien want anders kan het grondig fout gaan. Het bloeden stopt meestal spontaan al zijn er gevallen gekend waar het wel veertien dagen duurde.