CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

zondag 15 februari 2015

Bedraden

Een onderwerp dat al verschillende keren in deze blog aan bod kwam, en als basistechniek een onmisbaar gegeven, wordt toch nog al te vaak stiefmoederlijk toegepast (zelfs door ervaren bonsaimeesters). Een correct aangelegde draad vergemakkelijkt de latere takzetting van de boom en behoedt deze voor onnodige schade. Omdat ik altijd geleerd heb dat het beheersen van een goede bedradingstechniek onontbeerlijk is, richt ik er nog even de spots op. 
De keuze van de draad is zeer belangrijk. Zo zie je op bovenstaande afbeelding van links naar rechts: een te dunne draad, een te dikke draad en ten slotte een correcte keuze. Een tip in deze: de draad moet ongeveer de helft of 1/3 van de dikte meten als de diameter van de tak die bedraad wordt. Helemaal juist is deze regel niet want de draadkeuze kan zeer sterk verschillen van soort tot soort.
Het aanbrengen van de bedradingshoek dient ook in het oog gehouden te worden. Zo zie je op het voorbeeld van links naar rechts: een te strakke omwikkeling, een te losse bedrading en tot slot een correcte omwikkeling.
Omdat het aanleggen van draad o.a. als doel heeft een tak te ondersteunen kan hier niet achterloos mee omgegaan worden.
Zo zal in voorbeeld een de draad een minimale ondersteuning geven en meer schade aan de tak kunnen toebrengen. Voorbeeld twee heeft hetzelfde gevolg als voorbeeld één alleen in de kans op takbreuk zeer groot.

Twee technieken
Houd bij het bedraden volgende technieken voor ogen en succes is verzekerd.

1. Wanneer je één tak bedraad is het noodzakelijk dat een aantal windingen onder het buigpunt aanwezig zijn om een correcte verankering te bekomen.
Merk op dat de draad zo aangelegd wordt dat de windingen zich onder de zijtakken bevinden. Plan vooraf dat de draad steeds aan dezelfde zijde van de zijtakken geplaatst wordt. Zo vermijd je later kruisingen.

2. Gebruik altijd één draad om twee zijtakken te bedraden. Veranker aan de buitenzijde van de taksplitsing. Onderstaand voorbeeld toont hoe het moet.
3. Verbinden van twee zijtakken. De primaire tak is stevig bedraad en zo dat de windingen onder de secundaire vertakking zitten. De zijtakken worden met een dunnere draad, die boven de primaire ligt, bedraad. Kruisen van de bedrading wordt op deze manier vermeden.
En volgens hetzelfde principe naar de tertiaire vertakking.

Merk op dat de verankeringsdraad onder de eerste secundaire tak aangebracht is en boven de volgende tweede tak.

Dit heeft als gevolg dat er zal gekruist worden bij het bedraden van de secundaire takken.
Zoals eerder gezegd wordt er bedraad om verschillende redenen:

  • de takken te spreiden om meer zonlicht binnenin de boom toe te laten;
  • de takken op de gewenste plaats te houden;
  • beweging in de takken aan te brengen;
  • ...
Origineel artikel: "Wiring" © Nebari Bonsai

Geen opmerkingen:

Een reactie posten