CHOWA ZOUTLEEUW

CHOWA ZOUTLEEUW

woensdag 26 november 2014

Gespleten persoonlijkheid

De volgende Juniperus werd in open veld opgekweekt en stevig terug gesnoeid om nieuw loof op te bouwen maar de stam was veel te dun en vertoonde daardoor weinig tapsheid en maturiteit.

voor
na

Zoals op de foto's te zien, werd de stam gesplitst om aan tapsheid te winnen. 2/3 van de stam bestaat uit dood hout. Daardoor kan de ingreep gemakkelijk en risicoloos uitgevoerd worden. Omdat het splijten al vanuit de wortels gebeurt wordt de techniek uitgevoerd tijdens het "verpottingsseizoen".
De boom wordt uit zijn pot genomen en de wortels aandachtig bestudeerd. Vertonen deze een sterke en gezonde ontwikkeling, dan kan de stam gesplitst worden.
Nadat bepaald is waar de snede gemaakt zal worden, gebruiken we een scherpe zaag, zagen door de wortelkluit, snijden de stambasis een weinig aan en laten de rest van de wortels met rust. Hoe meer wortels we ongemoeid laten hoe beter.
Vervolgens boren we een aantal gaten in de stam daar waar we wensen dat de boom niet zal splijten. Op deze manier ontstaat de meest natuurlijke splijting.


De insnijding is heel goed te zien: vanuit de stambasis en weg van de voorgeboorde gaten.
Vervolgens nemen we een houten wig en slaan de wig in de snede.
De wig wordt dieper geslagen tot de splitsing plaats vindt. We houden wel in de gaten dat de boom niet te ver splijt.


Wanneer het gewenste resultaat bekomen is wordt de punt van de wig naar buiten geklopt en verwijderd zodat het breedste deel van de wig als blokje de splitsing in stand houdt. 
Beschadigde wortels worden gesnoeid en de boom wordt terug in de pot geplaatst.
Een verdere verbreding kan volgend seizoen gebeuren. Voorlopig laten we nu de boom met rust.

Bron © Bonsaibasho
Relaterend artikel: hier

zondag 23 november 2014

Kevin Wilson: Larix

In de vorige post werd reeds vermeld dat de Larix oorspronkelijk gevormd werd door Kevin Wilson.

De boom werd als yamadori 10 jaar geleden in een pot geplaatst en gedurende deze tien jaar voorbereid op een leven als bonsai. Het finale werk werd nu over gelaten aan een meester de boom waardig.
Het rotte deel kreeg het nodige freeswerk, de tapsheid van de boom werd verbeterd. De afgelopen winter verloor de boom zijn laagste tak. Deze werd niet verwijderd maar kreeg als jin een toegevoegde waarde.
Bron © Bonsaibasho

vrijdag 21 november 2014

Opfrissen van een larix

Onderstaande boom was wat verwaarloosd. Eén zijde van de stam was nagenoeg kaal en vertoonde halfweg een lelijke verdikking. Het onderste deel had te kampen met verrotting.

Het rotte gedeelte werd verwijderd en uitgefreesd door Kevin Wilson. De boom deed het vrij goed tot vorig jaar toen de laagst gelegen tak stierf en verwijderd werd. De tak veranderde bijgevolg in een jin. Het gevolg van de ingreep was het verlies aan karakter.

Het plan was om het winterbeeld van de boom te upgraden en tegen vele bonsairegels in toch iets speciaals als eindproduct over te houden. Om dit te verwezenlijken dienden drie stappen ondernomen te worden:
  • het freeswerk moest opnieuw aangepakt worden;
  • de fragiele, holle stam moest dringend behandeld te worden;
  • de witte kleur van de jinvloeistof moest weg.

Stap 1
Verwijderen van de restanten van de jinvloeistof en de nerven van het dode hout opfrissen. Met een Dremel en stalen borsteltje werd de karwei geklaard.
Het volgende werk bestond erin het freeswerk bij te werken.


Om het holle aspect van de stam nog meer te benadrukken werd naast de kleine holte een tweede "laag" aangebracht die iets minder diep in de stam gaat. Op deze manier wordt je oog naar het diepst liggende deel in de stam geleid.
Het resultaat.
Om het dode hout te beschermen wordt Polaroid B72 gebruikt (meer uitleg over het product hier).
Voor stabilisatie van het rotte hout wordt Polaroid lijm gebruikt.
De lijm werd in en over de zwakke delen gespoten en met behulp van een borstel open gewreven. Na een opdroogtijd van een uur was de glans verdwenen en had het hout een natuurlijk uitzicht.
Vervolgens werden de dieper liggende delen met zwarte verf extra geaccentueerd. Naarmate je dieper kleurt verminderd de verdunning van de verf zodat je een langzame overgang krijgt van kleur.
Het resultaat: extra fragiel uiterlijk dat het winterbeeld van de boom ten goede zal komen.
Bron © Bonsaibasho

zondag 16 november 2014

Laatste kans voor witte den

Deze statige witte den werd drie jaar geleden ingevoerd en is sindsdien maar achteruit gegaan. Het is yamadori, geen geënt exemplaar, dat zich altijd krachtig en gezond toonde.

Het afgelopen jaar is hij echter zo danig achteruit gegaan dat zonder drastische ingreep van overleven geen sprake meer kan zijn.

Op de foto zijn afgestorven gebieden zeer duidelijk zichtbaar en ook de top geeft een droog uitzicht. Alleen wortelproblemen kunnen aan de basis van het probleem liggen.
Na onderzoek van de wortels wordt dit aangetroffen.
Een stervende wortelmassa. Voorzichtig wordt de rest van de wortelkluit gereinigd (gewassen) om te kijken hoeveel wortels nog tekenen van leven vertonen.
In normale omstandigheden zou deze wortelpartij onvoldoende zijn om de boom te laten overleven. Onze enige hoop is toepassing van een radicale strategie.

Een mengeling van HB101 en water waarin sphagnummos gedurende 15 min mag trekken.
In een vijvermand wordt boomschors op de bodem gelegd die als drainage dienst zal doen.
De resterende wortels worden ingepakt met het met HB101 doorweekte sphagnummos.
De boom wordt in de mand geplant en stevig verankerd.
Nu moet alleen nog het stervende en reeds afgestorven loof verwijderd worden zodat de energie kan gestopt worden in nieuwe wortelgroei.
De boom wordt op een verwarmde ondergrond geplaatst en zal ook de winter doorbrengen in een "verwarmde" ruimte. Deze behandeling is de enige manier op enige kans op succes.
Bron © Bonsaibasho

PS. Noot van de auteur: "Spijtig genoeg overleefde de boom de ingreep niet. Drie maanden later vertoonde hij geen enkel teken van leven meer. Misschien ware het beter geweest een conservatievere techniek toe te passen (de boom terug in de volle grond plaatsen) dan te experimenteren met HB101, boomschors en sphagnum."